logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Urok starej kamionki

Wystawa w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Urok starej kamionki

W Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu do października 2013 r. można zwiedzać wystawę zatytułowaną „Urok starej kamionki”, na której zaprezentowano głównie naczynia użytkowe. Szczególne miejsce zajmują na niej gospodarcze garnki pokryte brązowym szkliwem ziemnym oraz pokryte stemplami mleczniki, dzbany, butle, pojemniki na masło i chleb. Ceramika pokryta dekoracją stempelkową reprezentuje produkcję bolesławiecką od najwcześniejszych XIX-wiecznych egzemplarzy po współcześnie produkowane serwisy. Na wystawie znalazły się również słynne XVIII-wieczne dzbany żeberkowe oraz zdobione nakładkami.

Skip to content