logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Skąd przybyliśmy? Bolesławieccy osadnicy w latach 40. i 50. XX w.

W budynku Działu Historii Miasta prezentujemy wystawę dotyczącą osadników przybyłych do Bolesławca w latach 40. i 50. XX w. Ma ona na celu przedstawienie obrazu powojennego Bolesławca – miasta, w którym splotły się losy ludzi przybyłych z różnych stron świata – m.in. z terenów byłej Jugosławii, Kresów Wschodnich, Syberii, Francji, centralnej Polski i innych miejsc. Zamiarem organizatorów jest pokazanie charakterystyki poszczególnych grup, przybliżenie odmienności zwyczajów i tradycji przywiezionych z poszczególnych części Europy i zaprezentowanie procesu ich adaptacji do nowego miejsca i realiów.

Skąd przybyliśmy? Bolesławieccy osadnicy w latach 40. i 50. XX w.
Skąd przybyliśmy? Bolesławieccy osadnicy w latach 40. i 50. XX w.

Na ekspozycji pokazane zostały zarówno oryginalne przedmioty codziennego użytku, narzędzia, stroje, elementy wyposażenia wnętrz, jak i dokumenty oraz archiwalne fotografie. Niewątpliwą atrakcją jest też makieta wagonu, jakim przyjechała większość bolesławieckich reemigrantów. Wystawę uzupełniają prezentacje multimedialne ze wspomnieniami przedstawicieli przybyłych grup ludności oraz filmy. Towarzyszy jej bezpłatny katalog.

Ekspozycja została przygotowywana we współpracy z członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Przyjaciół, bolesławieckim Kołem Związku Sybiraków, grupą reemigrantów z Francji, Gimnazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir, Skansenikiem Tomisław, Zgromadzeniem Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu, Muzeum Łużyckim w Zgorzelcu oraz wieloma osobami prywatnymi, które wypożyczyły dokumenty, fotografie i eksponaty.

Wystawę bezpłatnie można zwiedzać do końca czerwca.

Serdecznie zapraszamy!

Skąd przybyliśmy? Bolesławieccy osadnicy w latach 40. i 50. XX w.
Skip to content