logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Radość tworzenia

Ceramika Barbary Kozłowskiej-Trojnar

Barbara Kozłowska-Trojnar

W dniu 23 października (piątek) o godzinie 18.00 w budynku Muzeum przy ul. M. Kutuzowa 14 odbył się wernisaż wystawy “Radość tworzenia”, uświetniający jubileusz 30 lat pracy twórczej Barbary Kozłowskiej-Trojnar. Wystawa stanowi próbę podsumowania dorobku artystycznego od uzyskania dyplomu z projektowania ceramiki na Wydziale Ceramiki i Szkła PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu w 1985 r. do dnia dzisiejszego.

Drzewo 1, szamot, angoba, szkliwa, wypał w piecu solnym, wiklina, 200x62 cm, 2008 r.
Radość tworzenia

Na ekspozycji można zobaczyć zarówno ceramikę unikatową, jak również wybrane wzory użytkowe, które artystka zaprojektowała i wprowadziła do produkcji podczas wieloletniej współpracy z Zakładami Ceramicznymi „BOLESŁAWIEC”. Ceramika unikatowa to efekt fascynacji ogrodem. Stworzone przez artystkę rzeźby współgrają z przyrodą, podkreślają jej walory, jednocześnie nie dominując nad roślinnością.

Radość tworzenia

Barbara Kozłowska-Trojnar po uzyskaniu dyplomu otrzymała roczne stypendium dla Młodych Twórców Ministra Kultury i Sztuki (1986 r.) oraz roczne stypendium Wojewody Legnickiego (1987 r.). W tym czasie nawiązała współpracę z Zakładami Ceramicznymi „BOLESŁAWIEC”, dla których zaprojektowała i wdrożyła do produkcji ok. 300 wzorów użytkowych. Kilka projektów zostało nagrodzonych przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz Związek Polskich Artystów Plastyków. Prace artystki były prezentowane na licznych wystawach krajowych i zagranicznych oraz na trzech indywidualnych wystawach w: Bolesławcu, Berlinie i Opolu.

Radość tworzenia
Forma ogrodowa, szamot , angoba, szkliwa, wypał w piecu solnym, 70x28x22 cm, 2011 r.

Wystawę Radość tworzenia. Ceramika Barbary Kozłowskiej-Trojnar można oglądać od 24.10.2015 r. do 15.11.2015 r. w Dziale Historii Miasta przy ul. M. Kutuzowa 14 w godzinach od 10.00 do 16.00 od wtorku do niedzieli.

Skip to content