logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Radość tworzenia

Ceramika Barbary Kozłowskiej-Trojnar

Barbara Kozłowska-Trojnar

W dniu 23 października (piątek) o godzinie 18.00 w budynku Muzeum przy ul. M. Kutuzowa 14 odbył się wernisaż wystawy “Radość tworzenia”, uświetniający jubileusz 30 lat pracy twórczej Barbary Kozłowskiej-Trojnar. Wystawa stanowi próbę podsumowania dorobku artystycznego od uzyskania dyplomu z projektowania ceramiki na Wydziale Ceramiki i Szkła PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu w 1985 r. do dnia dzisiejszego.

Drzewo 1, szamot, angoba, szkliwa, wypał w piecu solnym, wiklina, 200x62 cm, 2008 r.
Radość tworzenia

Na ekspozycji można zobaczyć zarówno ceramikę unikatową, jak również wybrane wzory użytkowe, które artystka zaprojektowała i wprowadziła do produkcji podczas wieloletniej współpracy z Zakładami Ceramicznymi „BOLESŁAWIEC”. Ceramika unikatowa to efekt fascynacji ogrodem. Stworzone przez artystkę rzeźby współgrają z przyrodą, podkreślają jej walory, jednocześnie nie dominując nad roślinnością.

Radość tworzenia

Barbara Kozłowska-Trojnar po uzyskaniu dyplomu otrzymała roczne stypendium dla Młodych Twórców Ministra Kultury i Sztuki (1986 r.) oraz roczne stypendium Wojewody Legnickiego (1987 r.). W tym czasie nawiązała współpracę z Zakładami Ceramicznymi „BOLESŁAWIEC”, dla których zaprojektowała i wdrożyła do produkcji ok. 300 wzorów użytkowych. Kilka projektów zostało nagrodzonych przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz Związek Polskich Artystów Plastyków. Prace artystki były prezentowane na licznych wystawach krajowych i zagranicznych oraz na trzech indywidualnych wystawach w: Bolesławcu, Berlinie i Opolu.

Radość tworzenia
Forma ogrodowa, szamot , angoba, szkliwa, wypał w piecu solnym, 70x28x22 cm, 2011 r.

Wystawę Radość tworzenia. Ceramika Barbary Kozłowskiej-Trojnar można oglądać od 24.10.2015 r. do 15.11.2015 r. w Dziale Historii Miasta przy ul. M. Kutuzowa 14 w godzinach od 10.00 do 16.00 od wtorku do niedzieli.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content