logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Prze-twórcy ludowi.

Różnorodność tradycji mieszkańców Ziemi Bolesławieckiej po 1945 r.

Prze-twórcy ludowi

Od 22 marca 2013 r. Otwarcie ekspozycji odbędzie się 22 III 2013 r. o godz. 17.00 w budynku Działu Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14 można oglądać wystawę wystawę „Prze-twórcy ludowi. Różnorodność tradycji mieszkańców Ziemi Bolesławieckiej po 1945 r.” przygotowaną przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu we współpracy z Fundacją Ważka.

Wystawa jest efektem badań prowadzonych przez członków fundacji na terenie miejscowości powiatu bolesławieckiego w 2012 r. W czasie licznych wywiadów i spotkań z mieszkańcami udało się zgromadzić materiały prezentujące bogactwo tradycji tych ziem. Są to głównie wyroby rękodzielnicze, ale także twórczość literacka oraz muzyczna. Ekspozycję uzupełniają także materiały archiwalne, głównie fotografie.

Prze-twórcy ludowi

Wystawa pokazuje charakterystyczną w regionie tendencją – wyraźnie widoczne jest tu przeplatanie się tradycji wielu regionów Polski, a nawet Europy. Ludność, która osiedliła się na Ziemi Bolesławieckiej po II wojnie światowej pochodziła m.in. z terenów obecnej Ukrainy, Bośni i Hercegowiny oraz Francji. Przywieźli oni ze sobą nie tylko przedmioty materialne, ale także zwyczaje, które starają się kultywować. Pamięć o korzeniach przejawia się m.in. w twórczości działających w okolicy artystów-amatorów.

Na ekspozycji zostanie zaprezentowany również film dokumentalny pt. “Dźwięki wspomnień” podsumowujący efekty badań. Ekspozycję uzupełnią ponadto prezentacje multimedialne, pokazy zdjęć oraz nagrania audio i video, zawierające m.in. fragmenty wywiadów z twórcami-amatorami, mieszkającymi w okolicznych miejscowościach.

Skip to content