logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Elżbieta Woźniewska. PARALELE

Malarstwo, książka artystyczna, obiekty i animacje

W dniu 13 lipca 2019 roku została otwarta wystawa „PARALELE. Elżbieta Woźniewska malarstwo, książka artystyczna, obiekty i animacje”. Ekspozycja została zaprezentowana w Dziale Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14. Wernisaż zgromadził liczne grono zwiedzających, wśród których byli również przyjaciele i znajomi artystki.

Wieczór otworzył Tadeusz Orawiec, zastępca dyrektora Muzeum Ceramiki, witając zebranych gości i przedstawiając artystkę. Następnie głos zabrała pani Ewa Ołenicz-Bernacka, przyjaciółka artystki, wspominając ich wspólne młodzieńcze lata i czas edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym. Pani Ołenicz-Bernacka zainspirowała zorganizowanie wystawy „Paralele” po przeprowadzeniu wywiadu z Elżbietą Woźniewską, który został opublikowany w „Roczniku Bolesławieckim 2017”. O twórczej drodze artystki opowiedziała pani Teresa Wolanin, która w 1997 roku otwierała jej pierwszą wystawę, piastując wówczas stanowisko dyrektora w bolesławieckim Muzeum. Swoimi wspomnieniami o Elżbiecie Woźniewskiej jako młodej adeptce sztuki podzieliła się również jej instruktorka pani Stanisława Wojda-Pytlińska.

Po złożeniu wielu ciepłych podziękowań artystka zaprosiła zebranych na kuratorskie oprowadzanie po wystawie. Na wystawie artystka zaprezentowała przegląd prac z różnych okresów. Najwcześniejsze powstały na początku lat 90. XX w., kiedy malarka, przez blisko dekadę, przebywała w Hiszpanii. Obrazy z tego czasu nazywa Kryptogramami, ponieważ forma plastyczna upodabnia je do uproszczonego znaku – symbolu, który powielany staje się swoistym językiem, niosącym ukrytą treść. Na wystawie można też zobaczyć prace powstałe w obecnym stuleciu, np. “Pustka”, “Doszczętny” czy “Cienie”, które noszą znamiona osobistych przeżyć artystki oraz takie, które nawiązują do ważnych, ogólnoświatowych wydarzeń, np. do tragedii zburzenia wież World Trade Center z 2001 roku.

Na wystawie podziwiać można również obiekty przestrzenne oraz książki unikatowe, za które autorka otrzymała nagrodę dyrektora Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie oraz wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Książki w Warszawie.

Wystawie towarzyszy katalog „PARALELE. Elżbieta Woźniewska malarstwo, książka artystyczna, obiekty i animacje”.

Zdjęcia: Janusz Moniatowicz, Muzeum Ceramiki

Elżbieta Woźniewska. Paralele - plakat
Elżbieta Woźniewska. Paralele
Skip to content