logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Nowości w muzealnej kolekcji

Nowości w muzealnej kolekcji

Wystawa „Nowości w muzealnej kolekcji”, której wernisaż odbył się podczas „Nocy Muzeów” (19.05.2018 r.), prezentuje najciekawsze eksponaty, jakie trafiły w ostatnich latach do zbiorów bolesławieckiego Muzeum Ceramiki. Są to m.in. prace wykładowców Zawodowej Szkoły Ceramicznej: E. Heineckego i A. Henniga, zbiór dokumentów i planów dotyczących bolesławieckiej kolei, naczynia archeologiczne oraz przedmioty związane z bolesławiecką lożą masońską. Po raz pierwszy została zaprezentowana kolekcja zdjęć dawnego Bolesławca z albumu przedwojennego burmistrza miasta H. Richtera, udostępniona dzięki uprzejmości Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg, oraz fragmenty filmów z 1933 i 1986 r.

Skip to content