logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Eugeniusz "Get" Stankiewicz. Czas przez nikogo niezłapany

Wystawa ze zbiorów Muzeum Ziemi Wschowskiej

Czas przez nikogo niezłapany

24 marca 2017 r. w Dziale Historii Miasta przy ul. M. Kutuzowa 14 odbył się wernisaż wystawy dzieł Eugeniusza „Geta” Stankiewicza „Czas przez nikogo niezłapany”. Gości przywitali Kornel Filipowicz – II Zastępca Prezydenta Miasta oraz Anna Bober-Tubaj – Dyrektor Muzeum Ceramiki. Wykład inauguracyjny dotyczący twórczości Eugeniusza Stankiewicza i jego związków ze Wschową wygłosiła Marta Małkus – Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej, a o współpracy pomiędzy muzeami we Wschowie i Bolesławcu opowiedziała Magdalena Birut – Specjalista ds. edukacji w Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Na wystawie zaprezentowano 72 prace Eugeniusza „Geta” Stankiewicza (14.05.1942-10.05.2011), wszechstronnego artysty, który zajmował się rysunkiem, grafiką warsztatową i użytkową, miedziorytnictwem, medalierstwem, malarstwem oraz plakatem. Wraz z rodzicami, Anną i Józefem Stankiewiczami oraz młodszym bratem Januszem przybyli do Wschowy w maju 1945 r. z Oszmiany w dawnym województwie wileńskim. Wschowa stała się miejscem dorastania braci, a dom przy ul. Starowiejskiej 9 na długie lata domem rodzinnym. Stankiewicz od najmłodszych lat z pasją rysował, malował oraz czytał. Jako licealista należał do Koła Plastyków Amatorów działającego przy wschowskim Powiatowym Domu Kultury. Po maturze przeniósł się do Wrocławia. W latach 1981–1985 oraz 1998–2011 wykładał we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta (od 2003 jako profesor zwyczajny). Prezentowane na wystawie prace powstały w różnych okresach twórczości. Zobaczyć można zarówno wczesne obrazy olejne prezentujące Wschowę – miasto dzieciństwa i młodości artysty, frotaże nagrobków z cmentarza wschowskiego oraz najliczniej reprezentowane na wystawie grafiki, w tym interesujący cykl rebusów.

10 maja 2012 r., z okazji nadania profesorowi Eugeniuszowi „Getowi” Stankiewiczowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wschowa, w Muzeum Ziemi Wschowskiej swój wernisaż miała wystawa „Eugeniusz Get – Stankiewicz, Transformacja Dialogu” upamiętniająca rocznicę śmierci artysty. W lutym 2015 r. w Wieży Matematycznej Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego otwarta została ekspozycja „Kamień, papier, farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza i Janusza Stankiewiczów”, prezentująca prace braci z 1964 r. zainspirowane urokiem Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego we Wschowie. Frotaże trafiły do zbiorów Muzeum Ziemi Wschowskiej w 2009 r. W 2015 r. zostały zakupione dwa obrazy olejne „Geta” namalowane we Wschowie oraz miedzioryty i linoryty. Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparciu Gminy Wschowa w 2016 r. do zbiorów wschowskiego muzeum zakupiono 60 prac Stankiewicza, prezentujących przekrój twórczości tego artysty, które można obecnie oglądać w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Wystawa w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu prezentowana będzie do końca kwietnia 2017 r.

Skip to content