logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

50 lat Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu

50 lat Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu

23 sierpnia 2014 r.  w Dziale Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14 odbył się wernisaż wystawy uświetniającej pół wieku istnienia bolesławieckich Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich. To niezwykła ekspozycja, stanowiąca próbę podsumowania tego długiego i interesującego okresu artystycznej działalności artystów-ceramików w Bolesławcu.

Plenery Ceramiczno-Rzeźbiarskie w Bolesławcu to impreza wyjątkowa. Przez 50 lat trwania zmieniała rangę i zasięg, by z czasem zyskać miano plenerów międzynarodowych. W tym okresie w Bolesławcu gościło kilkuset artystów z całego świata – ludzi o różnej wrażliwości, odmiennym postrzeganiu rzeczywistości, których jednak łączyło jedno – Sztuka. Plenery są niezwykłe również pod względem różnorodności powstałych w czasie ich trwania prac. Wszystkie łączy jednak materiał – Glina, która w rękach artystów staje się niemal żywa i zyskuje niepowtarzalną formę.

Na wystawie zaprezentowanookoło 100 prac wykonanych przez twórców podczas poszczególnych edycji imprezy. Dzieła zostały dobrane w ten sposób, by jak najlepiej odzwierciedlić charakter pleneru – wydarzenia artystycznego, gromadzącego artystów z różnych kręgów kulturowych i pokoleniowych, o różnych poglądach artystycznych, postrzeganiu rzeczywistości czy doświadczeniach. Ekspozycja obrazuje jednocześnie różne kierunki i przemiany w sztuce ostatniego półwiecza. Zobaczyć można na niej zarówno prace rzeźbiarskie z lat 60. XX w., jak i prace współczesne, wykonane przez młodych twórców na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Wystawie towarzyszy publikacja, nad którą patronat honorowy objęli: Prezydent Miasta Bolesławiec – Piotr Roman i Prezes Zarządu Okręgu Wrocławskiego Związku Artystów Plastyków – Piotr Wieczorek, którzy przez lata wspierali to artystyczne przedsięwzięcie.

Wydawnictwo podzielono na dwie części. Pierwsza z nich zawiera teksty o charakterze eseistycznym, autorstwa: Piotra Wieczorka (Prezesa Zarządu Okręgu Wrocławskiego Związku Polskich Artystów Plastyków), Zbigniewa Makarewicza (wykładowcy na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu), Ariadny Sarnowicz (historyka sztuki, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu), Ewy Han (krytyka sztuki, dziennikarki, właścicielki galerii Academia Nova we Wrocławiu) i Krystyny Gay-Kutschenreiter (komisarza artystycznego plenerów w okresie 1990 – lipiec 2005). Osoby te były przez lata związane w sposób niezwykle silny z plenerami, stąd też nie brak w ich wypowiedziach słów emocjonalnych i pełnych wzruszeń.

W drugiej części publikacji umieszczono biogramy artystów, uczestniczących w plenerach w latach 1964-2014, stworzone na podstawie wydanych do tej pory i dostępnych katalogów.

Na wersnisaż przybyła ogromna rzesza artystów i miłośników sztuki. Długą listę znamienitych gości powitali w imieniu gospodarzy Anna Bober-Tubaj – dyrektor Muzeum Ceramiki i Krystyna Gay-Kutschenreiter – komisarz wystawy, artysta ceramik, wieloletni komisarz artystyczny plenerów. Następnie głos zabierali autorzy esejów zawartych w katalogu wystawy: Piotr Wieczorek – Prezes Zarządu Okręgu Wrocławskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Ariadna Sarnowicz – historyk sztuki, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Ewa Han – krytyk sztuki, dziennikarka, właściciel galerii Academia Nova we Wrocławiu. Podzielili się oni z gośćmi swymi refleksjami dotyczącymi fenomenu, jakim pozostaje bolesławiecki plener – impreza o najdłuższej historii w Polsce, oraz o jego znaczeniu dla rozwoju sztuki współczesnej w ostatnim półwieczu. 

Z kolei Prezydent Bolesławca Piotr Roman opowiedział o ogromnym wpływie pleneru na rozwój kulturalny miasta i budowanie pozycji prężnego ośrodka ceramiki o znaczeniu europejskim. Podziękował też za wkład w istnienie i znaczenie pleneru byłym komisarzom artystycznym, którzy przybyli na uroczystość: Krystynie Strużynie-Kuneckiej, Annie Malickiej-Zamorskiej, Krystynie Gay-Kutschenreiter i Władysławowi Garnikowi. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bolesławiec, Janina Piestrak-Babijczuk podkreśliła natomiast wkład w istnienie plenerów bolesławieckich wytwórni ceramiki, które od lat przyjmują artystów, stwarzając im dogodne warunki do pracy. Składając podziękowania na ręce prezesów i właścicieli zakładów, zaznaczyła, że bez ich zaangażowania i dobrej woli plener nie miałby szans na istnienie.

Kuratorem wystawy w bolesławieckim Muzeum jest długoletnia komisarz Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich, wybitna artystka ceramik Krystyna Gay-Kutschenreiter.

Wystawę można zwiedzać w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przy ul. Kutuzowa do końca września 2014, w godzinach: 10.00-16.00 (od wtorku do soboty) i od 11.00 do 16.00 (w niedziele).

Skip to content