logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

50 lat Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu

50 lat Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu

23 sierpnia 2014 r.  w Dziale Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14 odbył się wernisaż wystawy uświetniającej pół wieku istnienia bolesławieckich Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich. To niezwykła ekspozycja, stanowiąca próbę podsumowania tego długiego i interesującego okresu artystycznej działalności artystów-ceramików w Bolesławcu.

Plenery Ceramiczno-Rzeźbiarskie w Bolesławcu to impreza wyjątkowa. Przez 50 lat trwania zmieniała rangę i zasięg, by z czasem zyskać miano plenerów międzynarodowych. W tym okresie w Bolesławcu gościło kilkuset artystów z całego świata – ludzi o różnej wrażliwości, odmiennym postrzeganiu rzeczywistości, których jednak łączyło jedno – Sztuka. Plenery są niezwykłe również pod względem różnorodności powstałych w czasie ich trwania prac. Wszystkie łączy jednak materiał – Glina, która w rękach artystów staje się niemal żywa i zyskuje niepowtarzalną formę.

Na wystawie zaprezentowanookoło 100 prac wykonanych przez twórców podczas poszczególnych edycji imprezy. Dzieła zostały dobrane w ten sposób, by jak najlepiej odzwierciedlić charakter pleneru – wydarzenia artystycznego, gromadzącego artystów z różnych kręgów kulturowych i pokoleniowych, o różnych poglądach artystycznych, postrzeganiu rzeczywistości czy doświadczeniach. Ekspozycja obrazuje jednocześnie różne kierunki i przemiany w sztuce ostatniego półwiecza. Zobaczyć można na niej zarówno prace rzeźbiarskie z lat 60. XX w., jak i prace współczesne, wykonane przez młodych twórców na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Wystawie towarzyszy publikacja, nad którą patronat honorowy objęli: Prezydent Miasta Bolesławiec – Piotr Roman i Prezes Zarządu Okręgu Wrocławskiego Związku Artystów Plastyków – Piotr Wieczorek, którzy przez lata wspierali to artystyczne przedsięwzięcie.

Wydawnictwo podzielono na dwie części. Pierwsza z nich zawiera teksty o charakterze eseistycznym, autorstwa: Piotra Wieczorka (Prezesa Zarządu Okręgu Wrocławskiego Związku Polskich Artystów Plastyków), Zbigniewa Makarewicza (wykładowcy na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu), Ariadny Sarnowicz (historyka sztuki, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu), Ewy Han (krytyka sztuki, dziennikarki, właścicielki galerii Academia Nova we Wrocławiu) i Krystyny Gay-Kutschenreiter (komisarza artystycznego plenerów w okresie 1990 – lipiec 2005). Osoby te były przez lata związane w sposób niezwykle silny z plenerami, stąd też nie brak w ich wypowiedziach słów emocjonalnych i pełnych wzruszeń.

W drugiej części publikacji umieszczono biogramy artystów, uczestniczących w plenerach w latach 1964-2014, stworzone na podstawie wydanych do tej pory i dostępnych katalogów.

Na wersnisaż przybyła ogromna rzesza artystów i miłośników sztuki. Długą listę znamienitych gości powitali w imieniu gospodarzy Anna Bober-Tubaj – dyrektor Muzeum Ceramiki i Krystyna Gay-Kutschenreiter – komisarz wystawy, artysta ceramik, wieloletni komisarz artystyczny plenerów. Następnie głos zabierali autorzy esejów zawartych w katalogu wystawy: Piotr Wieczorek – Prezes Zarządu Okręgu Wrocławskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Ariadna Sarnowicz – historyk sztuki, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Ewa Han – krytyk sztuki, dziennikarka, właściciel galerii Academia Nova we Wrocławiu. Podzielili się oni z gośćmi swymi refleksjami dotyczącymi fenomenu, jakim pozostaje bolesławiecki plener – impreza o najdłuższej historii w Polsce, oraz o jego znaczeniu dla rozwoju sztuki współczesnej w ostatnim półwieczu. 

Z kolei Prezydent Bolesławca Piotr Roman opowiedział o ogromnym wpływie pleneru na rozwój kulturalny miasta i budowanie pozycji prężnego ośrodka ceramiki o znaczeniu europejskim. Podziękował też za wkład w istnienie i znaczenie pleneru byłym komisarzom artystycznym, którzy przybyli na uroczystość: Krystynie Strużynie-Kuneckiej, Annie Malickiej-Zamorskiej, Krystynie Gay-Kutschenreiter i Władysławowi Garnikowi. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bolesławiec, Janina Piestrak-Babijczuk podkreśliła natomiast wkład w istnienie plenerów bolesławieckich wytwórni ceramiki, które od lat przyjmują artystów, stwarzając im dogodne warunki do pracy. Składając podziękowania na ręce prezesów i właścicieli zakładów, zaznaczyła, że bez ich zaangażowania i dobrej woli plener nie miałby szans na istnienie.

Kuratorem wystawy w bolesławieckim Muzeum jest długoletnia komisarz Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich, wybitna artystka ceramik Krystyna Gay-Kutschenreiter.

Wystawę można zwiedzać w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przy ul. Kutuzowa do końca września 2014, w godzinach: 10.00-16.00 (od wtorku do soboty) i od 11.00 do 16.00 (w niedziele).

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content