logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Wniosek o wpis ceramiki bolesławieckiej na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

28.07.2023 r. (piątek) o godz. 13.00 w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza odbędzie się na otwarte spotkanie, na którym zostanie podpisany wniosek o wpis bolesławieckiej ceramiki na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Na spotkanie zaprasza Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Bolesławieckie Bractwo Ceramiczne oraz Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominamy, że w maju ubiegłego roku przedstawiciele firm ceramicznych działających na terenie powiatu bolesławieckiego, władz samorządowych z prezydentem miasta Bolesławiec Piotrem Romanem na czele, Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Bractwa Ceramicznego i miejskich instytucji kultury podpisali deklarację współpracy dotyczącą wpisu ceramiki bolesławieckiej na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Był to pierwszy, historyczny krok na drodze do zgłoszenia ceramiki bolesławieckiej na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Spotkanie ma charakter otwarty, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Skip to content