logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dzban – widok z przodu

Wizerunki władców na bolesławieckim dzbanie z XVII w.

Z muzealnej teki

Wśród naczyń ceramicznych zdobionych plastycznymi nakładkami, pozyskanych w 2007 r. z dołu odpadowego nowożytnej bolesławieckiej garncarni przy ul. Piaskowej w Bolesławcu, jedno wyróżnia się ze względu na treści przedstawione w dekoracji. Na pokrytym brązowym szkliwem ziemnym dzbanie, podobnie jak na kilku innych zachowanych zabytkach z tego stanowiska, środkowym, głównym elementem kompozycji jest krucyfiks. Po jego obu stronach umieszczono częściowo zachowane, owalne medaliony z portretami w stylu renesansowym, zwróconymi w stronę krzyża.

Dzban - widok z boku
Medaliony ujęte są w ramy zdobione motywami taśmy, rollwerku, kaboszonów i puttów. Na aplikacji z lewej strony, lepiej zachowanej, ukazane jest z prawego profilu popiersie cesarza w stroju koronacyjnym z przełomu XVI i XVII w. Wizerunek został wykonany z dużą dbałością o szczegóły i mimo pokrycia grubą warstwą szkliwa jest czytelny i dobrze ukazuje detale portretu. Szczegóły twarzy – wysokie czoło i lekko pociągła twarz z mocno zarysowaną trójkątną brodą, ukształtowaną na modę hiszpańską – pozwalają zidentyfikować władcę jako Macieja Habsburga, syna Maksymiliana II. W 1608 r., po abdykacji swojego brata Rudolfa II, został on królem Węgier i Chorwacji jako Maciej II. W 1611 r. koronowano go na króla Czech, a w 1612 r. objął tron cesarski, na którym zasiadał aż do śmierci (zmarł 20 marca 1619 r.). Umieszczenie wizerunku tego władcy w stroju cesarskim wyznacza dość dokładnie ramy czasowe powstania naczynia. Należy przypuszczać, że wykonano je w okresie sprawowania władzy przez cesarza, być może krótko po koronacji.
Aplikacja z przedstawieniem cesarza Macieja Habsburga
Awers talara z wizerunkiem króla Węgier Macieja II,

Druga nakładka, zachowana szczątkowo (fragment twarzy oraz część obramienia), przedstawiała także portret męski – z lewego profilu. Na zachowanej w dolnej partii tarczy herbowej widnieje herb rodowy Wettinów – dwa skrzyżowane miecze – wskazujący, że jest to prawdopodobnie portret elektora saskiego Johanna Georga  I z albertyńskiej linii Wettinów, od 1611 r. księcia elektorskiego Saksonii i wielkiego marszałka cesarskiego.

Fragment aplikacji z przedstawieniem elektora saskiego Johanna Georga I
Awers talara z wizerunkiem elektora saskiego Johanna Georga I

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content