logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dzban – widok z przodu

Wizerunki władców na bolesławieckim dzbanie z XVII w.

Z muzealnej teki

Wśród naczyń ceramicznych zdobionych plastycznymi nakładkami, pozyskanych w 2007 r. z dołu odpadowego nowożytnej bolesławieckiej garncarni przy ul. Piaskowej w Bolesławcu, jedno wyróżnia się ze względu na treści przedstawione w dekoracji. Na pokrytym brązowym szkliwem ziemnym dzbanie, podobnie jak na kilku innych zachowanych zabytkach z tego stanowiska, środkowym, głównym elementem kompozycji jest krucyfiks. Po jego obu stronach umieszczono częściowo zachowane, owalne medaliony z portretami w stylu renesansowym, zwróconymi w stronę krzyża.

Dzban - widok z boku
Medaliony ujęte są w ramy zdobione motywami taśmy, rollwerku, kaboszonów i puttów. Na aplikacji z lewej strony, lepiej zachowanej, ukazane jest z prawego profilu popiersie cesarza w stroju koronacyjnym z przełomu XVI i XVII w. Wizerunek został wykonany z dużą dbałością o szczegóły i mimo pokrycia grubą warstwą szkliwa jest czytelny i dobrze ukazuje detale portretu. Szczegóły twarzy – wysokie czoło i lekko pociągła twarz z mocno zarysowaną trójkątną brodą, ukształtowaną na modę hiszpańską – pozwalają zidentyfikować władcę jako Macieja Habsburga, syna Maksymiliana II. W 1608 r., po abdykacji swojego brata Rudolfa II, został on królem Węgier i Chorwacji jako Maciej II. W 1611 r. koronowano go na króla Czech, a w 1612 r. objął tron cesarski, na którym zasiadał aż do śmierci (zmarł 20 marca 1619 r.). Umieszczenie wizerunku tego władcy w stroju cesarskim wyznacza dość dokładnie ramy czasowe powstania naczynia. Należy przypuszczać, że wykonano je w okresie sprawowania władzy przez cesarza, być może krótko po koronacji.
Aplikacja z przedstawieniem cesarza Macieja Habsburga
Awers talara z wizerunkiem króla Węgier Macieja II,

Druga nakładka, zachowana szczątkowo (fragment twarzy oraz część obramienia), przedstawiała także portret męski – z lewego profilu. Na zachowanej w dolnej partii tarczy herbowej widnieje herb rodowy Wettinów – dwa skrzyżowane miecze – wskazujący, że jest to prawdopodobnie portret elektora saskiego Johanna Georga  I z albertyńskiej linii Wettinów, od 1611 r. księcia elektorskiego Saksonii i wielkiego marszałka cesarskiego.

Fragment aplikacji z przedstawieniem elektora saskiego Johanna Georga I
Awers talara z wizerunkiem elektora saskiego Johanna Georga I
Skip to content