logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Menu

Warsztaty zdobienia ceramiki w czeskim Jaroměřu

W sobotnie popołudnie 4 września Muzeum Ceramiki we współpracy z Městskim muzeum w Jaroměřu przeprowadziło warsztaty dekorowania ceramiki tradycyjną dla Bolesławca techniką stempelkową. Działanie to było jedną z atrakcji Dnia Dożynkowego – wydarzenia kulturalno-rozrywkowego, zorganizowanego przez miasto Jaroměř, które zgromadziło rzesze mieszkańców i przyjezdnych.

Uczestnicy warsztatów odbywających się w czeskim Jaroměřu, po krótkim indywidualnym instruktażu, którego udzielali Michał Czerniawski, Michał Karpiński i Karina Skiba-Balińska, najpierw próbowali tworzyć kompozycje na papierowych formach, a następnie przenosili je na biskwitowe formy talerzyków i kubków. Możliwość spróbowania swoich sił w tworzeniu na biskwitach barwnych ornamentów przyciągnęła uwagę wielu uczestników imprezy: dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

W ciągu czterech godzin w warsztatach wzięło udział prawie 200 osób. Prócz efektów pracy, które stały się unikatowymi pamiątkami, każdy uczestnik zachował z zajęć także mnóstwo pozytywnych wrażeń.

Bezpłatne warsztaty były jednym z działań projektu „Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis”, realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec we współpracy z Gminą Miejską Kłodzko i Miastem Jaroměř w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

Celem tego projektu jest popularyzacja tradycji rzemieślniczych regionu i ich wykorzystanie do rozwijania turystyki tematycznej. W przyszłym roku zajęcia propagujące garncarstwo i inne dawne profesje będą realizowane w kolejnych ośrodkach na pograniczu polsko- czeskim.
Ich organizatorami będą Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Ziemi Kłodzkiej oraz Městske muzeum w Jaroměřu, którego pracownikom serdecznie dziękujemy za współpracę przy przeprowadzeniu sobotnich warsztatów.

Skip to content