logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Unikatowe kroniki L. Piątkowskiego przekazane w darze dla muzeum

Miniony weekend upłynął w Bolesławcu pod znakiem 100. rocznicy urodzin Leona Piątkowskiego – wybitnego regionalisty, krajoznawcy i popularyzatora turystyki. Obchody zainaugurowało spotkanie, na którym przybliżono osobę L. Piątkowskiego oraz jego wieloletnią działalność społeczną w zakresie rozwijania turystyki krajoznawczej i aktywnej.

W piątek,. 23.09.2022 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej BOK-MCC zebrało się liczne grono miłośników kultury i przyrody regionu bolesławieckiego oraz wędrówek po bolesławieckiej ziemi. Byli wśród nich zarówno ci, którzy rozpoczynali swoją przygodę z turystyką jeszcze wspólnie z L. Piątkowskim, jak i przedstawiciele młodszych pokoleń wędrowców. Szczególnie licznie przybyli członkowie grupy Aktywny Bolesławiec. Legendarną postać pioniera powojennego regionoznawstwa bolesławieckiego można było tego wieczoru poznać z najlepszego źródła, bowiem opowieści o życiu i działalności L. Piątkowskim podjął się jego starszy syn – Zenon Piątkowski. Wraz z małżonką byli oni gośćmi honorowymi obchodów jubileuszu. Z. Piątkowski przybliżył postać swojego ojca nie tylko jako zaangażowanego w swe obowiązki społecznika, pasjonata i działacza, ale przede wszystkim jako człowieka niezwykle ciekawego świata, wrażliwego na piękno przyrody i sztuki.

Liczne wyprawy i prace badawcze L. Piątkowski dokumentował, prowadząc kroniki, urozmaicane fotografiami i własnoręcznie wykonanymi rysunkami. Z. Piątkowski postanowił to prywatne archiwum swojego ojca przekazać w darze do zbiorów Muzeum Ceramiki. Wydarzenie to stało się jednym z głównych punktów obchodów jubileuszu, gdyż kroniki L. Piątkowskiego są obecnie się bezcennym źródłem wiedzy o przyrodzie i dziedzictwie kulturowym regionu bolesławieckiego w okresie powojennym.

Tego wieczoru zgromadzeni słuchacze mogli poznać ciekawostki na temat zabytków i pomników przyrody, które znajdują się w miejscowościach na żółtym szlaku turystycznym im. L. Piątkowskiego, bięgnącym wokół Bolesławca. Krótką prelekcję na ten temat wygłosił Tadeusz Orawiec z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Głos zabrał także bolesławiecki historyk Zygmunt Brusiło, który opowiedział o L. Piątkowskim jako o prekursorze nowoczesnej idei regionalizmu. Z kolei Marzena Bronowicka opowiedziała o inicjatywach z zakresu popularyzacji turystyki i regionoznawstwa obecnie realizowanych przez SP nr 5, którego jednym z patronów jest L. Piątkowski. O głos poprosili także działacze Oddziału PTTK w Legnicy, który był niegdyś zakładany jako filia nieistniejącego już dzisiaj Oddziału PTTK w Bolesławcu. Podzielili się z resztą gości wspomnieniami z czasu współpracy z L. Piątkowskim i przemyśleniami na temat kondycji i perspektyw turystyki krajoznawczej w Polsce.

Kolejne dni obchodów – sobota, 24.09.2022 i niedziela, 25.09.2022 był czasem licznych rajdów szlakiem im. Piątkowskiego. Przychylna pogoda spowodowała, grono uczestników było bardzo liczne i odbyły się wszystkie zaplanowane wycieczki, zarówno rowerowe, jak i piesze.
Kolejnym wydarzeniem, zorganizowanym w ramach obchodów jubileuszu, były dwie wystawy: “Leon Piątkowski. Podróżnik – krajoznawca – przyrodnik – badacz i odkrywca” oraz “Turystyka i krajoznawstwo zamknięte w odznakach”. Obie są prezentowane w Punkcie Informacji Turystycznej (Rynek 19/21) do 16.10.2022 r.

Wszystkie działania upamiętniające rocznicę 100.lecia urodzin L. Piątkowskiego zorganizowane zostały przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu we współpracy z Muzeum Ceramiki. Zrealizowano je w ramach projektu “Poznaj Ziemię Bolesławiecką. Euroregionalny rajd pieszy i rowerowy szlakami Leona Piątkowskiego”, którego partnerami są Gmina Miejska Bolesławiec oraz Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor, z.s. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Skip to content