logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Spotkanie w sprawie wpisu ceramiki bolesławieckiej na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Bolesławieckie Bractwo Ceramiczne i Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają na otwarte spotkanie z panem Krzysztofem Czartoryskim – koordynatorem regionalnym ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego (Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu), dotyczące wpisu ceramiki bolesławieckiej na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

19 października 2022 r.
godz. 14.00
Sala Rajców bolesławieckiego ratusza

Przypomnijmy, że w maju tego roku przedstawiciele firm ceramicznych działających na terenie powiatu bolesławieckiego, władz samorządowych z prezydentem miasta Bolesławiec Piotrem Romanem na czele, Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Bractwa Ceramicznego i miejskich instytucji kultury podpisali deklarację współpracy dotyczącą wpisu ceramiki bolesławieckiej na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Był to pierwszy, historyczny krok na drodze do zgłoszenia ceramiki bolesławieckiej na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Do dnia dzisiejszego deklarację podpisało 36 depozytariuszy. Serdecznie zapraszamy kolejne osoby, firmy, organizacje i instytucje zainteresowane wsparciem tej inicjatywy.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content