logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Skarby Ziemi Bolesławieckiej

Archeologia regionu bolesławieckiego wczoraj i dziś

Skarby Ziemi Bolesławieckiej

31 maja 2008 roku w Stadtische Museum w Siegburgu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Skarby Ziemi Bolesławieckiej – Archeologia regionu bolesławieckiego wczoraj i dziś”, którą przygotowali pracownicy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, przy współpracy Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu.

Ekspozycja prezentowana w Niemczech była częścią wspólnego projektu, finansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Na wystawie zaprezentowano znaleziska archeologiczne, odkryte po 1945 roku na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego oraz kopie dokumentów z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, dotyczące odkryć archeologicznych przed II wojną światową.

Wystawie towarzyszyła publikacja znanego wrocławskiego archeologa, Krzysztofa Demidziuka „Archiwalia do archeologii Ziemi Bolesławieckiej (do 1945 roku)”. W ceremonii otwarcia ekspozycji udział wzięli przedstawiciele władz miasta Siegburg z burmistrzem Franzem Huhnem na czele, przewodniczący Bundesheimatgruppe Bunzlau w Siegburgu Peter Börner, dyrektor Muzeum w Siegburgu Klaus Hardung, dyrektor Muzeum Ceramiki Anna Bober-Tubaj, a także wielu sympatyków Bolesławca z terenu całych Niemiec. Wystawa prezentowana będzie do końca czerwca.

Skip to content