logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Skarby Ziemi Bolesławieckiej

Archeologia regionu bolesławieckiego wczoraj i dziś

Skarby Ziemi Bolesławieckiej

31 maja 2008 roku w Stadtische Museum w Siegburgu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Skarby Ziemi Bolesławieckiej – Archeologia regionu bolesławieckiego wczoraj i dziś”, którą przygotowali pracownicy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, przy współpracy Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu.

Ekspozycja prezentowana w Niemczech była częścią wspólnego projektu, finansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Na wystawie zaprezentowano znaleziska archeologiczne, odkryte po 1945 roku na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego oraz kopie dokumentów z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, dotyczące odkryć archeologicznych przed II wojną światową.

Wystawie towarzyszyła publikacja znanego wrocławskiego archeologa, Krzysztofa Demidziuka „Archiwalia do archeologii Ziemi Bolesławieckiej (do 1945 roku)”. W ceremonii otwarcia ekspozycji udział wzięli przedstawiciele władz miasta Siegburg z burmistrzem Franzem Huhnem na czele, przewodniczący Bundesheimatgruppe Bunzlau w Siegburgu Peter Börner, dyrektor Muzeum w Siegburgu Klaus Hardung, dyrektor Muzeum Ceramiki Anna Bober-Tubaj, a także wielu sympatyków Bolesławca z terenu całych Niemiec. Wystawa prezentowana będzie do końca czerwca.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content