logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Średniowieczna warownia rycerza-rabusia Czarnego Krzysztofa w świetle badań archeologicznych i źródeł archeologicznych

Cel projektu

Opracowanie materiałów pozyskanych podczas ratunkowych badań archeologicznych przeprowadzonych w Olszanicy na terenie dworu rycerza-rabusia Czarnego Krzysztofa przez Muzeum Ceramiki przy współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Efektem była wystawa pokazana w Dziale Historii Miasta bolesławieckiego muzeum oraz towarzysząca jej publikacja prezentująca wyniki badań i kwerend źródłowych.

Informacje o projekcie

Finansowanie: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Pro Archeologia Saxoniae
Wartość projektu (PLN): 51.576
Wkład własny (PLN): 9.548
Termin realizacji: 2005-2006
Partnerzy: Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Skip to content