logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Produkcja rzemieślnicza w Jaromierzu

Prezentacja wyrobów ze Szkoły Rzemiosła oraz produktów firmy A. Wenke a syn z czeskiego Jaromierza

Poprzedni
Następny

W środę 27 października 2021 r. w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki odbyło się otwarcie wystawy czasowej „Produkcja rzemieślnicza w Jaromierzu”. Uroczystość rozpoczęły dwa wystąpienia. Anna Bober-Tubaj dyrektor muzeum, opowiedziała o idei rozwoju szlaku ginących rzemiosł „Via Fabrilis” oraz o realizowanym aktualnie wraz z czeskim partnerem projekcie. Po niej głos zabrał Rudolf Havelka, dyrektor Muzeum Miejskiego w Jaromierzu, który przybliżył dzieje produkcji rzemieślniczej w tym mieście.

Następnie goście zwiedzili ekspozycję obejmującą dwie grupy eksponatów. Pierwszą, obszerniejszą, tworzą przedmioty powstałe w Szkole Rzemiosła w Jaromierzu. Uruchomiona w 1886 r. placówka funkcjonuje do dnia dzisiejszego, przyuczając młodzież do różnych zawodów oraz doskonaląc umiejętności miejscowych rzemieślników.

 

W drugiej grupie znalazły się wyroby sławnej firmy A. Wenke i Syn, powstałej w 1872 r., która była jednym ze sponsorów wspomnianej szkoły. Są to dekorowane muszelkami przedmioty codziennego użytku, w tym pudełka i ramki do zdjęć, które cieszyły się wielką popularnością m.in. w Anglii, Ameryce Północnej i na wybrzeżu Adriatyku. Tę część wystawy dopełniają plansze przedstawiające historię firmy oraz jej katalogi sprzedażowe i plakaty reklamowe..

Wystawę można zwiedzać bezpłatnie do końca stycznia 2022 r.

Zapraszamy na wernisaż

27 października 2021 r., godz. 18.00
Dział Historii Miasta, ul. Kutuzowa 14

Produkcja rzemieślnicza w Jaromierzu

W przyszłym tygodniu w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki zagości nowa wystawa czasowa zatytułowana “Produkcja rzemieślnicza w Jaromierzu”. Zwiedzający będą mogli zapoznać się ze zbiorami Muzeum Miejskiego w Jaromierzu (Czechy), które przybliżają bogate tradycje rzemieślnicze tego miasta. Na otwarciu wystawy z odczytem wystąpi dyrektor czeskiego muzeum Rudolf Havelka.

Prezentowane eksponaty można podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje dawną i współczesną wytwórczość związaną z funkcjonującym do dziś miejscowym szkolnictwem zawodowym.

W latach 80. XIX w. następuje zauważalny okres rozwoju przemysłu i kształcenia zawodowego w Królestwie Czech – w tym czasie w Jaromierzu powstaje Szkoła Rzemieślnicza. Założona w 1886 r. placówka kilkakrotnie zmieniała lokalizację, kierunki kształcenia oraz nazwę, pozostając jednak zawsze ważnym elementem dla społeczności lokalnej. Choć początkowo była przeznaczona dla chłopców, na przełomie XIX i XX w. otwarto w niej pierwszy oddział dla dziewcząt. Oprócz młodzieży troszczono się także o miejscowych rzemieślników, którym oferowano możliwość doskonalenia umiejętności pod okiem kadry profesorskiej podczas niedzielnych spotkań.

Placówka nosząca obecnie nazwę Średniej Szkoły Rzemieślniczej w Jaromierzu jest jedną z najbardziej znaczących szkół w regionie. Oprócz kształcenia w tradycyjnych zawodach, m.in. stolarza, cieśli i kowala, prowadzi także zajęcia z przedmiotów artystycznych: metaloplastyki, ślusarstwa artystycznego i ceramiki.

Druga grupa eksponatów to unikalne w swym charakterze, niegdyś niezwykle popularne produkty firmy A. Wenke a syn, założonej w 1872 r. przez Alberta Wenkego. Jej sztandarowy wyrobem były oklejane muszelkami pudełeczka kartonowe i ramki fotograficzne, które eksportowano m.in. do Anglii, Ameryki Północnej i na wybrzeże Adriatyku.

Na przestrzeni 20 lat rodzinna firma rozwinęła się z niewielkiego warsztatu prowadzącego handel obwoźny w sporych rozmiarów zakład z siecią własnych sklepów, w których sprzedawano także najróżniejsze towary wielu innych uznanych producentów. W latach 30. XX w. popyt na wyroby firmy zaczął spadać, zwiastując jej powolny upadek. Mimo prób utrzymania się na rynku firma oficjalnie zakończyła swoją działalność w 1950 r., zapisując się na stałe w historii miejscowego rzemiosła.

Wystawę będzie można zwiedzać do początku grudnia

Wystawa “Produkcja rzemieślnicza w Jaromierzu” została przygotowana w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837 „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Uprzejmie informujemy,
że 5 czerwca (Zielone Świątki)

Muzeum Ceramiki
i
Punkt Informacji Turystycznej

są nieczynne

Skip to content