logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Panorama Bolesławca z lat 70. XIX w. autorstwa Gustava Franka

Obok wizerunków Bolesławca, znajdujących się na stałe w zbiorach, Muzeum Ceramiki dysponuje również grafikami przekazanymi w depozyt przez zaprzyjaźnione instytucje oraz kolekcjonerów prywatnych. Do najciekawszych z nich należy panorama miasta, wypożyczona przez Haus Schlesisen w Königswinter-Heisterbacherrott, stanowiąca wcześniej własność Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg.

Litografia o wymiarach 61 x 34 cm, zatytułowana „Bunzlau”, ukazuje widok z nasypu przy moście kolejowym nad Bobrem. Przedstawienie jest bardzo dobrym materiałem poznawczym dla badaczy i miłośników dziejów naszego miasta, wykonano je bowiem z dużą starannością i dbałością o ukazanie elementów poszczególnych budowli. Układ obiektów i zieleni podmiejskiej zbieżny jest z jednym z najstarszych zachowanych planów miasta, powstałym w 1882 r. Widok z lewej strony zaczyna się budynkiem byłej siedziby Urzędu Powiatowego (Kreishaus), stojącego w miejscu dzisiejszej siedziby Bolesławieckich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych przy ul. Kościuszki 8 (dawna Sprottauerstrasse), a z prawej strony zamyka go pałac Pücklera z widocznym zza niego fragmentem neorenesansowej willi Ganselów przy ul. Zgorzeleckiej (dawniej Görlitzerstrasse).

Przedstawienie przedostatniego z wymienionych budynków jest niezwykle istotne dla określenia czasu powstania grafiki. Na zapleczu neogotyckiego trójskrzydłowego pałacu wzniesionego ok. 1857 r. przez hrabiego Eduarda Maximiliana Ferdinanda Erdmanna von Pückler widoczne są dwa okrągłe place ogrodzone niskim płotem w otoczeniu młodego drzewostanu parkowego. Najprawdopodobniej są to maneże – otwarte place do ujeżdżania koni. Ich obecność jest zgodna z informacjami źródłowymi, mówiącymi, że po śmierci pierwotnych właścicieli (Eduard von Pückler zmarł w 1870 r., a jego żona Helena – w 1872 r.) pałac był użytkowany przez hrabiego Franza von Hatzfeld zu Trachenberg, znanego z zamiłowania do muzyki i koni. Organizował on ekskluzywne koncerty muzyczne, w których uczestniczyły mieszczańskie elity oraz był inicjatorem aukcji koni w Bolesławcu. W przyległym do rezydencji parku wybudował około 1875 r. owalną krytą ujeżdżalnię, widoczną na planie z 1882 r. oraz tor jeździecki dla koni. Zanim to nastąpiło, najwidoczniej konie były ujeżdżane i prezentowane widzom na otwartych maneżach, widocznych na niniejszej litografii. Ten element zawęża czas powstania grafiki do lat ok.1872-1875. Jeszcze bardziej uściśla datowanie informacja o zakupie w czerwcu 1873 r. terenu po spalonym na początku tegoż roku młynie, położonego na południe od rzeczonego pałacu. Nabywcą działki był Samuel Woller, właściciel pierwszej w Niemczech przędzalni wełny, założonej w 1855 r. w Leśnej. Na zakupionym w Bolesławcu terenie w krótkim czasie założył kolejną przędzalnię, która działała już w 1873 r. Na omawianym przedstawieniu za pałacem, który nota bene także kilka lat później (ok. 1880 r.) stał się własnością Samuela Wollera, widać jeszcze puste pola, pozbawione budynków. Ta przesłanka pozwala zakładać, że litografia powstała najprawdopodobniej ok. 1872-1873 r.

Na panoramie bardzo dokładnie przedstawiono najważniejsze budowle publiczne: kościół ewangelicki z neogotycką wieżą (obecnie kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na pl. Zamkowym), ratusz miejski, katolicki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja, gmach gimnazjum miejskiego (obecnie budynek Sądu Rejonowego przy ul. Sądowej) i stary budynek bolesławieckiego dworca kolejowego. Ciekawostką jest prezentacja fabryki wyrobów ceramicznych Eduarda Küttnera (Bunzlauer Tonwarenfabrik E. Küttner). Wytwórnia ta, produkująca zarówno naczynia jak i ceramiczne rury, prężnie się rozwijała, gdyż w niecałe 10 lat od momentu założenia w 1864 r. miała już dwa piece i okazałe budynki produkcyjne.

Litografia wykonana została przez pejzażystę, grafika i rysownika Gustava Franka (ur. w 1819 r. w Stralsund – zm. w 1888 r. w Dessau). Największym dokonaniem artysty, działającego najpierw w Oldenburgu, a później w Dessau, było stworzenie cyklu niemal 100 wielkoformatowych grafik, przedstawiających panoramy niemieckich miast. Jego weduty były wydawane początkowo w zakładzie litograficznym F.Müllera (Lithographische Anstalt v. Ferdinand Müller & Co) w Berlinie, a w okresie późniejszym w zakładzie litograficznym H.Arnolda (Lithographische Anstalt v. H. Arnold) w Lipsku. Przedstawienie Bolesławca jest prawdopodobnie jednym z ostatnich w cyklu, większość prac bowiem powstawała w l. 50. i 60. XIX w.

Skip to content