logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu

NSZZ Solidarność w Bolesławcu

W dniach 19-22 sierpnia, w czasie trwania Święta Ceramiki, odbyły się uroczystości związane z obchodami 30. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu. Pierwszego dnia w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki została otwarta wystawa prezentująca historię bolesławieckiego związku oraz działalność jego członków. W przystępny i niezwykle atrakcyjny sposób przedstawiono przyczyny pierwszych strajków w bolesławieckich zakładach pracy oraz działalność konspiracyjną prowadzoną przez działaczy bolesławieckiej Solidarności oraz członków Uczniowskiego Komitetu Oporu Społecznego, już po ogłoszeniu stanu wojennego. 

W ramach ekspozycji udostępniono nagrane wspomnienia osób internowanych i więzionych, a także pokazano przedmioty związane z ich pobytem w więzieniu. Na wystawie można zobaczyś wiele ważnych dokumentów oraz niezwykle obszerny materiał fotograficzny i filmowy.

W salach ekspozycyjnych zaaranżowano wnętrze sklepowe z l. 80. oraz pokój przesłuchań na posterunku MO. Zaproszonych na wernisaż gości, witały motoryzacyjne relikty minionej epoki: milicyjny polonez oraz legendarny motocykl MZ.

Otwarciu wystawy towarzyszyła promocja książki Łukasza Sołtysika i Mariusza Olczaka pt. „Zarys Dziejów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Bolesławcu 1980-1989”. W spotkaniu z jednym z autorów – Łukaszem Sołtysikiem uczestniczyli członkowie bolesławieckiej i jeleniogórskiej „Solidarności”, ich przyjaciele oraz przedstawiciele władz miasta i wielu lokalnych instytucji. Działacze „Solidarności” zostali uhonorowani monetami okolicznościowymi, wyemitowanymi specjalnie na tę okazję.

Drugiego dnia obchodów ulicami miasta przeszła parada, w której uczestniczyli związkowcy i osoby związane z Ruchem.

W sobotę 21 sierpnia miał miejsce jeden z najważniejszych punktów obchodów 30. lecia NSZZ Solidarność w Bolesławcu. O godzinie 12.00 w Sali Rajców miejskiego ratusza odbyła się dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości: Barbary Fedyszak-Radziejowskiej (Warszawa), Mieczysława Gila (Kraków), Stanisława Płatka (Katowice), Łukasza Sołtysika (Wrocław), Jana Filipka (Bolesławiec). Uczestnicy – przedstawiciele wielu środowisk, mieszkańcy mniejszych i większych ośrodków wspominali początki i historię „Solidarności”, dyskutowali i wymieniali się poglądami dotyczącymi roli NSZZ „Solidarność” w dzisiejszej, współczesnej Polsce.

Ostatniego dnia obchodów, 22 sierpnia na scenie przed kinem „Forum” odbył się konkurs wiedzy o NSZZ „Solidarność” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Organizatorzy byli zaskoczeni wysokim poziomem i doskonałym przygotowaniem uczestników.

Skip to content