logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu

NSZZ Solidarność w Bolesławcu

W dniach 19-22 sierpnia, w czasie trwania Święta Ceramiki, odbyły się uroczystości związane z obchodami 30. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu. Pierwszego dnia w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki została otwarta wystawa prezentująca historię bolesławieckiego związku oraz działalność jego członków. W przystępny i niezwykle atrakcyjny sposób przedstawiono przyczyny pierwszych strajków w bolesławieckich zakładach pracy oraz działalność konspiracyjną prowadzoną przez działaczy bolesławieckiej Solidarności oraz członków Uczniowskiego Komitetu Oporu Społecznego, już po ogłoszeniu stanu wojennego. 

W ramach ekspozycji udostępniono nagrane wspomnienia osób internowanych i więzionych, a także pokazano przedmioty związane z ich pobytem w więzieniu. Na wystawie można zobaczyś wiele ważnych dokumentów oraz niezwykle obszerny materiał fotograficzny i filmowy.

W salach ekspozycyjnych zaaranżowano wnętrze sklepowe z l. 80. oraz pokój przesłuchań na posterunku MO. Zaproszonych na wernisaż gości, witały motoryzacyjne relikty minionej epoki: milicyjny polonez oraz legendarny motocykl MZ.

Otwarciu wystawy towarzyszyła promocja książki Łukasza Sołtysika i Mariusza Olczaka pt. „Zarys Dziejów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Bolesławcu 1980-1989”. W spotkaniu z jednym z autorów – Łukaszem Sołtysikiem uczestniczyli członkowie bolesławieckiej i jeleniogórskiej „Solidarności”, ich przyjaciele oraz przedstawiciele władz miasta i wielu lokalnych instytucji. Działacze „Solidarności” zostali uhonorowani monetami okolicznościowymi, wyemitowanymi specjalnie na tę okazję.

Drugiego dnia obchodów ulicami miasta przeszła parada, w której uczestniczyli związkowcy i osoby związane z Ruchem.

W sobotę 21 sierpnia miał miejsce jeden z najważniejszych punktów obchodów 30. lecia NSZZ Solidarność w Bolesławcu. O godzinie 12.00 w Sali Rajców miejskiego ratusza odbyła się dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości: Barbary Fedyszak-Radziejowskiej (Warszawa), Mieczysława Gila (Kraków), Stanisława Płatka (Katowice), Łukasza Sołtysika (Wrocław), Jana Filipka (Bolesławiec). Uczestnicy – przedstawiciele wielu środowisk, mieszkańcy mniejszych i większych ośrodków wspominali początki i historię „Solidarności”, dyskutowali i wymieniali się poglądami dotyczącymi roli NSZZ „Solidarność” w dzisiejszej, współczesnej Polsce.

Ostatniego dnia obchodów, 22 sierpnia na scenie przed kinem „Forum” odbył się konkurs wiedzy o NSZZ „Solidarność” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Organizatorzy byli zaskoczeni wysokim poziomem i doskonałym przygotowaniem uczestników.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content