logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Muzeum Ceramiki – Dział Historii Miasta

ul. Kutuzowa 14

Budynek, w którym obecnie znajduje się Dział Historii Miasta Muzeum Ceramiki, powstał około roku 1800 i otrzymał eleganckie klasycystyczne formy. W 1813 r. podczas działań związanych z kampanią napoleońską zatrzymał się tu głównodowodzący wojsk rosyjskich feldmarszałek Michaił Kutuzow. Mimo prób leczenia chory na tyfus marszałek zmarł w jednym z pokoi na piętrze. Wydarzenie to upamiętnia tablica wmurowana w północną elewację budynku. Do 1991 r. funkcjonowało tu muzeum poświęcone tej postaci, administrowane przez Rosjan. Obecnie w uruchomionym w 2009 r. Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki gromadzone są eksponaty prezentujące historię ziemi bolesławieckiej od czasów najdawniejszych po współczesność: zbiory archeologiczne, militaria i wyposażenie wnętrz nawiązujące do epoki napoleońskiej, zbiory ikonograficzne oraz muzealia związane z okresem II wojny światowej i czasami powojennymi. Ciekawostkę stanowi unikatowe, niemal kompletne wyposażenie wnętrza dawnej apteki z końca XIX w.

Skip to content