logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Innowacyjne szkolenie z zakresu ceramiki

22.04.2024 r. zostało zorganizowane innowacyjne szkolenie dotyczące projektowania w branży ceramicznej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi graficznych i programów do modelowania 3D. Prelegentami byli dr Magdalena Gazur, specjalistka ds. grafiki użytkowej, projektantka i wykładowca wrocławskiej ASP oraz Marcin Piotrowski, ekspert w dziedzinie modelowania 3D i wykorzystania maszyn CNC, technolog w Manufakturze w Bolesławcu.

W szkoleniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora H. Sucharskiego w Bolesławcu. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z procesem projektowania, począwszy od koncepcji graficznych, poprzez tworzenie modeli 3D, do wdrażania kolekcji na rynek. Uczestnicy mogli zdobyć praktyczną wiedzę na temat stosowania oprogramowania Adobe Illustrator do projektowania grafiki wektorowej oraz poznania procesu tworzenia modeli 3D i ich implementacji za pomocą programu Rhino oraz maszyny CNC. Szkolenie obejmowało zagadnienia wykorzystanie grafiki komputerowej w procesie tworzenia wzorów oraz praktyczne przykłady projektowania zdobień ceramicznych, a także tworzenie modeli 3D na potrzeby produkcji form ceramicznych.

Szkolenie zorganizowano w ramach projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content