logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Duże i małe… małe i duże

Wystawa rzeźby ceramicznej Grażyny Płocicy

Grażyna Płocica

Profesor na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, pedagog uczelni od 1977 r. Prowadzi II Pracownię Ceramiki Artystycznej. Członek ZPAP.

Duże i małe... małe i duże

Ceramika unikatowa, sugestywnie nazywana przez Francuzów „sztuką gliny i ognia”, podobnie jak ciało ludzkie ma charakter fenomenologiczny – wymyka się pojęciowym spekulacjom, wymaga bezpośredniego doświadczania tego, czym jest. Dlatego tak trudno ująć ją w słowa.

Jest stricte sztuką materii: stwarzaniem realnej struktury tak, jak dzieje się to w przyrodzie, nie zaś tworzeniem obrazu czegoś, tworzeniem wrażenia jakiejś rzeczy. Jest materialnie konkretna jak kamień i metafizyczna w swojej ekspresji jak zjawa. Powstaje przecież na styku wciąż tajemniczej psychiki człowieka i najdosłowniej namacalnej gliny – owego medium użyczającego cielesności temu, co bezcielesne. Pod tym względem jest podobna alchemii. Tu także środkiem jest działanie w materii, drogą podróż wewnętrzna, a celem transmutacja.

Szczerze uprawiana ceramika stanowi doskonały wehikuł umożliwiający podróż do wnętrza psychiki. Ceramika, potocznie pojmowana jako dyscyplina plastyczna służąca wytwarzaniu artystycznych obiektów ceramicznych, staje się ni mniej ni więcej tylko instrumentem życia duchowego, narzędziem samopoznania i samorealizacji. Tworzenie ceramiki okazuje się być dla twórcy formą medytacji, a nie fachem. Jakaż zaskakująca zmiana kwalifikacji tej dyscypliny! Świeckie okazuje się z gruntu nieświeckim.

Pozostaję wierna naczyniu jako praformie, pramatce ceramiki, z której wywodzą się wszystkie inne formy i następne generacje sztuki ceramicznej.

Naczynie jest dla mnie symbolem, tyglem, macicą ceramiki, a zarazem świadectwem ceramicznego rodowodu.

Duże i małe... małe i duże
Duże i małe... małe i duże
Wystawy indywidualne

Wrocław (1985, 1989, 1998, 2008)
Bolesławiec – Muzeum Ceramiki (2008)

Wystawy zbiorowe - wybór

Wystawa młodych – Jugend Gestaltet, Monachium 1980

Biennale Ceramiki Polskiej, Wałbrzych (1981, 1983, 1987);

Międzynarodowy Konkurs Ceramiki Artystycznej, Faenza (1981, 1987)

Linia przekazu – mistrz – adept – uczniowie, Galeria Ceramiki i Szkła Wrocław 1996

Ornamenta Silesiae – 1000 lat rzemiosła artystycznego na Dolnym Śląsku, Muzeum Narodowe Wrocław 2001

Ceramika 2001 – ciąg dalszy, BWA Wrocław 2001

Ceramika i szkło polskie XX wieku, Muzeum Narodowe Wrocław 2004

Wieżowce Wrocławia – 60 lat ASP Wrocław, Muzeum Narodowe Wrocław 2006

Figura a struktura, Centrum Sztuki – Galeria „El” Elbląg 2006

European ceramic context, Bornholm 2006

Gebrannte Kunst, Landau 2006

Ceramique et verre artistique, Maroko 2007

Udział w sympozjach

Porcelana inaczej, Wałbrzych (siedmiokrotnie)

Eksperymentalne Studio Ceramiki, Kecskemet (Węgry) 1985

Glace Storm In the Baltics, Wilno 2002

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content