logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Czesław Matyjewicz – Rzeźba

Do 15 listopada 2012 roku w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa można oglądać wystawę prac rzeźbiarskich Czesława Matyjewicza.

Rzeźbiarz urodził się w 1959 r. Do poszukiwań w sferze sztuki zachęciła go Regina Kasprzycka, a warsztat swój rozwijał pod kierunkiem Stanisławy Wojdy-Pytlińskiej. W II poł. lat 70. XX wieku kształcił się we wrocławskim Liceum Plastycznym. Studiował na wydziale rzeźby wrocławskiej PWSSP (obecnie ASP) pod kierunkiem profesorów: Łucji Skomorowskiej, Alfredy Poznańskiej, Jerzego Popowskiego, Leona Podsiadłego, Waldemara Szkatuły. Po ukończeniu studiów pełnił funkcję asystenta na tym wydziale.

W latach 90. XX w. zajmował się pracami kamieniarsko-konserwatorskimi, najpierw we wrocławskiej Pracowni Konserwacji Zabytków, a następnie w firmie GROSSULAR, której był współzałożycielem. W tym czasie współuczestniczył, jako pomocnik Alfredy Poznańskiej, w odkuwaniu wystroju kamieniarskiego kaplicy Edyty Stein.

Po powrocie do Bolesławca w 1995 r. przez 10 lat prowadził pracownię rzeźby i rysunku w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. W tym czasie pełnił też funkcję komisarza dziecięco-młodzieżowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich. Wielokrotny uczestnik Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich. Współuczestniczył w tworzeniu Ośrodka Pracy Twórczej w Parzycach (gmina Nowogrodziec). Obecnie prowadzi pracownię w bolesławieckim Młodzieżowym Domu Kultury.

Wystawy zbiorowe (wybór):

• Bolesławiec – BOK, Muzeum Ceramiki

• Bolków – Zamek

• Wrocław – Ossolineum, Ratusz

• Kraków – Bunkier Sztuki

• Poznań – Zamek

• Warszawa – Ośrodek Kultury „Ochota”

• Legnica – BWA

• Praha – Instytut Kultury Polskiej

• Česki Krumlow

• Dresden – Rathaus

• Berlin – Polonia Haus

• Nowogrodziec Gminne Centrum Kultury i Sportu

• Parzyce – Dom Pracy Twórczej

• Zgorzelec – Dom Kultury

• Książ – Galeria Zamkowa

• Kliczków – Zamek

• Siegburg – Galerie „Das Pumpwerk”

• Chorzów – Miejska Galeria Sztuki MM

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content