logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Czesław Matyjewicz – Rzeźba

Do 15 listopada 2012 roku w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa można oglądać wystawę prac rzeźbiarskich Czesława Matyjewicza.

Rzeźbiarz urodził się w 1959 r. Do poszukiwań w sferze sztuki zachęciła go Regina Kasprzycka, a warsztat swój rozwijał pod kierunkiem Stanisławy Wojdy-Pytlińskiej. W II poł. lat 70. XX wieku kształcił się we wrocławskim Liceum Plastycznym. Studiował na wydziale rzeźby wrocławskiej PWSSP (obecnie ASP) pod kierunkiem profesorów: Łucji Skomorowskiej, Alfredy Poznańskiej, Jerzego Popowskiego, Leona Podsiadłego, Waldemara Szkatuły. Po ukończeniu studiów pełnił funkcję asystenta na tym wydziale.

W latach 90. XX w. zajmował się pracami kamieniarsko-konserwatorskimi, najpierw we wrocławskiej Pracowni Konserwacji Zabytków, a następnie w firmie GROSSULAR, której był współzałożycielem. W tym czasie współuczestniczył, jako pomocnik Alfredy Poznańskiej, w odkuwaniu wystroju kamieniarskiego kaplicy Edyty Stein.

Po powrocie do Bolesławca w 1995 r. przez 10 lat prowadził pracownię rzeźby i rysunku w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. W tym czasie pełnił też funkcję komisarza dziecięco-młodzieżowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich. Wielokrotny uczestnik Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich. Współuczestniczył w tworzeniu Ośrodka Pracy Twórczej w Parzycach (gmina Nowogrodziec). Obecnie prowadzi pracownię w bolesławieckim Młodzieżowym Domu Kultury.

Wystawy zbiorowe (wybór):

• Bolesławiec – BOK, Muzeum Ceramiki

• Bolków – Zamek

• Wrocław – Ossolineum, Ratusz

• Kraków – Bunkier Sztuki

• Poznań – Zamek

• Warszawa – Ośrodek Kultury „Ochota”

• Legnica – BWA

• Praha – Instytut Kultury Polskiej

• Česki Krumlow

• Dresden – Rathaus

• Berlin – Polonia Haus

• Nowogrodziec Gminne Centrum Kultury i Sportu

• Parzyce – Dom Pracy Twórczej

• Zgorzelec – Dom Kultury

• Książ – Galeria Zamkowa

• Kliczków – Zamek

• Siegburg – Galerie „Das Pumpwerk”

• Chorzów – Miejska Galeria Sztuki MM

Skip to content