logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Bolesławiecki ruch fotograficzny po 1945 roku

Bolesławiecki ruch fotograficzny po 1945 r.

Dnia 27 października 2011 r. o godzinie 18.00 w Muzeum Ceramiki, Dział Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14, odbył się wernisaż wystawy „Bolesławiecki ruch fotograficzny po 1945 roku”, zorganizowanej z okazji 30-lecia Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego i 40-lecia zorganizowanego ruchu fotograficznego w Bolesławcu.

Podczas wernisażu przemówienia wygłosili: Mikołaj Jankowski (komisarz wystawy, prezes BTF), Janusz Moniatowicz (komisarz wystawy, członek ZPAF), Andrzej Pytliński (instruktor fotografii, wieloletni kierownik Sekcji Fotograficznej przy SM „Bolesławianka”) oraz Grzegorz Matoryn (prezes Stowarzyszenia Fotograficznego „Camera”). Prezydent Miasta Bolesławiec uhonorował podczas uroczystości osoby, które na przestrzeni lat w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i propagowania fotografii. Pośmiertnie wyróżniono: Alojzego Skorupę, Edwarda Opałę, Henryka Piotrowskiego, Bolesława Mareckiego, Jana Stępkowskiego i Stanisława Kondratowicza. Dyplomy złożono na ręce rodzin zmarłych. Ponadto wyróżnienia otrzymali: Mikołaj Jankowski, Andrzej Pytliński, Janusz Moniatowicz, Grzegorz Matoryn, Halina Terelak, Jana Trawniczek, Jerzy Cembrowicz, Michał Twerd, Wiesław Gruszka, Mieczysław Kozłowski, Jan Domaradzki, Stanisław Graczyk, Rudolf Smusz, Jolanta Szapiel, Mirosław Węgrzanowski, Leszek Żukrowski, Piotr Markiewicz, Paweł Kijewski, Sławomir Guzowski, Tomasz Wojtasiewicz, Jolanta Zuchniewicz, Roman Hryciów, Jerzy Paluszczyszyn, Grzegorz Sidorowicz, Adam Wojewódka, Paweł Brzezicki, Mirosław Woźniak, Dariusz Gulowaty, Robert Pomichter, Regina Nachacz, Sławomir Głowacki, Jarosław Cembrowicz, Grzegorz Klementowski, Jarosław Poliwka, Magdalena Konieczna, Krzysztof Jędrzejczyk oraz Mariusz Ryż.

Na wernisażu pojawiło się wielu znakomitych fotografów i fotografików
bolesławieckich. Uroczystość uświetniła obecność gości honorowych:
Jolanty Wilkońskiej z Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego i
Jerzego Wiklendta z Oddziału Karkonoskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Na wystawie eksponowane są zbiory fotografii, ukazujące przemiany Bolesławca na przestrzeni lat – począwszy od zniszczeń powojennych i odbudowy miasta poprzez tworzenie nowych dzielnic mieszkaniowych po wydarzenia współczesne. Zdjęcia te są jednak szczególne. Wykonywane były wyłącznie przez miejscowych fotografów. Stąd nie mają one wyłącznie dokumentalnego charakteru, a są subiektywnym, często impresyjnie oddanym obrazem świata. Miasto na nich ukazane to piękno architektury, ale też miejsce wychowania i zamieszkania, to ludzie i wydarzenia, a przede wszystkim uczucia i emocje, to fotografie, które oddają życie miasta i jego mieszkańców.

Na ekspozycji można oglądać prace fotograficzne autorstwa nieżyjących już bolesławian m.in.: R. i A. Skorupy, H. Piotrowskiego, E. Opały, St. Kondratowicza i B. Mareckiego. Nie zabrakło także zdjęć wykonanych przez obecnych członków prestiżowego Związku Polskich Artystów Fotografików: Janusza Moniatowicza, Jolantę Józefiak (obecnie Zuchniewicz) oraz Romana Hryciów. Ponadto można obejrzeć fotogramy autorstwa członków BTF-u, w tym także prezesa Mikołaja Jankowskiego.

Ekspozycję uzupełniają plakaty, katalogi oraz inne przedmioty związane z bolesławieckim ruchem fotograficznym na przestrzeni lat. Część przestrzeni wystawienniczej została zaaranżowana na atelier oraz ciemnię fotograficzną.

Uprzejmie informujemy,

że w dniach 30-31 marca i 1 kwietnia 2024 r.

wszystkie nasze placówki są nieczynne

Skip to content