logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Artyści Ziemi Bolesławieckiej

Zapraszamy na wystawę prezentującą twórczość artystów plastyków związanych z regionem bolesławieckim. Stanowi ona syntetyczny przegląd życia artystycznego regionu, pokazując jednocześnie jego rozmaitość. Jest swoistą konfrontacją różnorodnych koncepcji twórczych, będących wynikiem uprawiania różnych dyscyplin i technik artystycznych oraz jednostkowych doświadczeń i indywidualnego postrzegania świata. Oprócz artystów specjalizujących się w rzeźbie i ceramice użytkowej prężnie rozwija się także lokalne środowisko malarskie. Na wystawie nie brakuje również innych dyscyplin sztuki, takich jak witraż, szkło artystyczne, kolaż czy tkanina artystyczna. Oprócz uznanych artystów z ogromnym dorobkiem swoją twórczość prezentuje grono zdolnych twórców młodego pokolenia.

Na ekspozycji podziwiać można prace Jolanty Ajlikow-Czarneckiej, Janiny Bany-Kozłowskiej, Barbary Bednarowicz, Stanisława Borowskiego, Krzysztofa Brzuzana, Krystyny Gay-Kutschenreiter, Magdaleny Gazur, Wiesławy Goryczki, Mateusza Grobelnego, Katarzyny Hałas, Wojciecha Jadacha, Marty Kisiliczyk, Magdaleny Koniecznej, Barbary Kozłowskiej-Trojnar, Mieczysława Kozłowskiego, Marty Małoszyc, Wandy Matus, Czesława Matyjewicza, Bożeny Mazurkiewicz, Joanny Mysłek-Michnowskiej, Eugeniusza Niemirowskiego, Mariusza Ochockiego, Edyty Orlińskiej, Bronisława Romanowskiego, Janiny Jadwigi Sarzyńskiej, Katarzyny Sas, Jagody Siegień, Anny Stawiarskiej, Edwarda Szuttera, Stanisławy Wojdy-Pytlińskiej, Bronisława Wolanina, Martyny Woźnicy-Chrostek, Elżbiety Woźniewskiej, Izabeli Zdrzałki i Zbigniewa Zielińskiego.

Wystawa została przygotowana w ramach cyklu „Przyjaciele dla nowego muzeum”.

Wystawę można oglądać

w Dziale Historii Miasta (ul. M. Kutuzowa 14)

od 21 sierpnia do 15 listopada 2020 r.

w godzinach pracy muzeum

Twarzą w twarz
Skip to content