logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Zmieniamy się dla Was – relacja z muzealnej przeprowadzki

Bez wątpienia bieżący rok będzie przełomowym w historii bolesławieckiego muzeum. W związku z realizacją projektu “Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” współfinansowanego ze środków zewnętrznych, w czasie kilku miesięcy budynek Działu Historii Miasta zmieni swoją funkcję i stanie się interdyscyplinarnym centrum dawnych technik garncarskich, w którym swoją bezpieczną przystań znajdzie najstarszy zachowany bolesławiecki piec do wypału ceramiki. Mamy nadzieję, że warsztaty prowadzone w specjalnie zaprojektowanych do tego celu wnętrzach i możliwość poznawania rzemiosła ceramicznego w oryginalny i multimedialny sposób staną się jednymi z wielu atutów tego nowego na kulturalnej mapie Bolesławca miejsca. 

Na początku stycznia 2023 r. zakończyliśmy istotny etap poprzedzający realizację projektu. Wiązał się on ze sporym wyzwaniem wywiezienia eksponatów oraz wyposażenia z budynku i zabezpieczenia ich w tymczasowych lokalizacjach. Gromadzone od połowy lat 90. ubiegłego stulecia zbiory, muzealia, materiały pomocnicze, literatura, meble, sprzęt wystawienniczy i biurowy – po zapakowaniu przewiezione zostały do kilku magazynów. Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim instytucjom i ich pracownikom, którzy udzielili nam nieocenionego wsparcia i użyczyli swoich pomieszczeń: Archiwum Państwowemu we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu, Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury – Międzynarodowemu Centrum Ceramiki, Gminie Bolesławiec oraz Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej. Szczególne podziękowania kierujemy do Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz naszego organizatora Gminy Miejskiej Bolesławiec, którzy wspierali nas nie tylko logistycznie, ale również wygospodarowali dla nas wiele pomieszczeń na tymczasowe magazyny.

9 stycznia 2023 r. administracja muzeum przeniosła się do budynku Działu Ceramiki (ul. A. Mickiewicza 13), a budynek przy ul. Kutuzowa 14 został oficjalnie przekazany firmie budowlanej, która niezwłocznie rozpoczęła prace remontowe. Udostępnienie centrum dawnych technik garncarskich planowane jest na jesień 2023 r.

Tymczasem dzielimy się z Wami krótkim filmem prezentującym niewielki wycinek prac zrealizowanych przez muzealników i wspierających nas przyjaciół na przełomie 2022 i 2023 r.
Jeszcze raz wszystkim z Państwa, zaangażowanym w to olbrzymie przedsięwzięcie, bardzo serdecznie dziękujemy!!

Skip to content