logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Menu

Publikacje
o ceramice

Z bolesławieckiej gliny

Prezentacja współczesnych zakładów ceramicznych działających na terenie Ziemi Bolesławieckiej
Katalog wystawy czasowej otwartej w Muzeum Ceramiki w sierpniu 2021 r.
Rok wydania: 2021

Z bolesławieckiej gliny

Wystawa Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Katalog wystawy czasowej otwartej w Muzeum Ceramiki w sierpniu 2016 r., a w kolejnych latach prezentowanej na terenie Włoch: w Vietri-sul-Mare, Rzymie, Ankonie i Faenzie.

Rok wydania: 2016

Kasia w bolesławieckiej Zawodowej Szkole Ceramicznej

Kathe in der Bunzlauer Keramischen Fachschule

Tekst: Agata Bojanowska, Anna Bober-Tubaj, Anna Puk
Rok wydania: 2013

Konik Gawełek i jego przygody z ceramiką

Pferdchen Kunzi und seine keramischen Abenteuer

Tekst: Agata Bojanowska, Anna Puk
Rok wydania: 2012

Skip to content