logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Publikacje - historia miasta

Przedwojenny obraz Bolesławca - okładka
Przedwojenny obraz Bolesławca w zbiorach muzeów i archiwów

Red. Anna Puk, Tadeusz Orawiec
Rok wydania: 2020

Album można nabyć w Dziale Historii Miasta (ul. Kutuzowa 14) w cenie 20 zł.

Seria "Boleslaviana"
Promenada w Bolesławcu. Rozwój architektoniczny i urbanistyczny 1813–1945

Autor: Agata Kozioł
Rok wydania: 2010
Pobierz plik pdf

Obciążenia wojenne w zachodniej części Dolnego Śląska podczas kampanii napoleońskich 1806/07 i 1813 roku

Autor: Andrzej Olejniczak
Rok wydania: 2009
Pobierz plik pdf

Życie muzyczne Bolesławca w XIX wieku.

Autor: Kinga Pacek
Rok wydania: 2006
Pobierz plik pdf

Martin Opitz (1597–1639)

Autorzy: Mariusz Olczak, Anna Bober
Rok wydania: 1997
Pobierz plik pdf

Seria "Ocalić od zapomnienia"
Nie mieliśmy dzieciństwa... Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków

Red. Anna Gorzkowicz, Ewa Ołenicz-Bernacka, Anna Puk

Rok wydania: 2013

Pobierz plik pdf

Polacy na bośniackiej ziemi. Fotograficzne wspomnienia bolesławieckich reemigrantów

Tekst: Michał Chlastawa
Rok wydania: 2015
Pobierz plik pdf

Z Bośni do Bolesławca. Wspomnienia reemigrantów z Jugosławii

Praca zbiorowa
Rok wydania: 2014
Pobierz plik pdf

Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian

Red. Joanna Kupisz, Ewa Ołenicz-Bernacka, Anna Puk
Rok wydania: 2014
Pobierz plik pdf

Tu wszystko było inne - okładka
Tu wszystko było inne. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Francji

Red. Kamilla Dudek

Rok wydania: 2015

Pobierz plik pdf

Wydzierając puszczy ziemię - okładka
Wydzierając puszczy ziemię. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii

Redaktor naukowy: prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold

Zespół redakcyjny: Agata Bojanowska, Ewa Ołenicz-Bernacka, Anna Puk, Ewa Szajwaj

Rok wydania: 2016

Pobierz plik pdf

Wydawnictwa jublieuszowe
70 lat. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu 1946-2016

Praca zbiorowa
Rok wydania: 2017
Pobierz plik pdf

Umiemy korzystać z marzeń. 20 lat Bolesławieckiego Klubu Amazonek

Praca zbiorowa
Rok wydania: 2016
Pobierz plik pdf

70 lat Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu 1946-2016

Autorzy: Agata Bojanowska, Anna Bober-Tubaj, Krzysztof Rajczakowski
Rok wydania: 2016
Pobierz plik pdf

V wieków wodociągów i kanalizacji w Bolesławcu

Autorzy: Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Grzegorz Kozłowski, Józef Król
Rok wydania: 2014
Pobierz plik pdf

Bolesławiec. Ruch fotograficzny 1945-2011

Red. Anna Bober-Tubaj, Agata Kozioł, Anna Puk
Rok wydania: 2011
Pobierz plik pdf

Wydawnictwa pokonferencyjne i wydane we współpracy z innymi instytucjami
Miasto Bolesławiec na europejskich szlakach
Miasto Bolesławiec na europejskich szlakach

Autorzy: Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec
Rok wydania: 2020
Pobierz plik pdf

Opowieści napoleońskie Bolesławca

Autorzy: Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec
Rok wydania: 2013
Pobierz plik pdf

Bolesławiec - aktywne miasto europejskie

Tekst: Agata Bojanowska
Rok wydania: 2012
Pobierz plik pdf

Bolesławiec na europejskich szlakach

Tekst: Agata Bojanowska, Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec, Anna Puk
Rok wydania: 2012
Pobierz plik pdf

Bolesławiec 1945-1966. Zniszczenia i odbudowa

Autor: Anna Bober-Tubaj
Rok wydania: 2010
Pobierz plik pdf

Bolesławianie nie przybyli znikąd
Bolesławianie nie przybyli znikąd. Wokół obrazu osadniczego Dolnego Śląska

Redakcja naukowa: Anna Bober-Tubaj, Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold

Rok wydania: 2016

Pobierz plik pdf

Przewodniki
Zabytki z bolesławieckiego lapidarium

Tekst: Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Tadeusz Orawiec, Anna Puk
Rok wydania: 2010
Pobierz plik pdf

Via Fabrilis. Szlak tradycji rzemieślniczych. Bolesławiec - Vrchlabi II

Rok wydania: 2010
Pobierz plik pdf

Skip to content