logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. H. Sucharskiego

ul. Komuny Paryskiej 6

Dwa wzniesione w stylu neogotyckim budynki wybudowane przez E. Gansela w 1844 r. zostały wykupione przez miasto 5 lat później na siedzibę sądu powiatowego. W 1931 r., po przeniesieniu siedziby sądu do gmachu przy ul. Sądowej, rozpoczęto trwające dwa lata prace dostosowujące budynek do potrzeb szkoły zawodowej przeniesionej tu z budynku klasztoru dominikanów.

Skip to content