logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Wille przy ulicach Willowej, Leśnej, Obrońców Westerplatte – realizacja idei H. Muthesiusa

Zabudowa ulic Willowej, Leśnej i Obrońców Westerplatte była pierwszym etapem realizacji zakrojonego na szeroką skalę konkursu na urbanistyczne zagospodarowanie południowej części miasta z 1910 r. Wzniesione tu malownicze i komfortowe wille nawiązywały do angielskich rozwiązań propagowanych przez jednego z członków jury bolesławieckiego konkursu – H. Muthesiusa. W większości są to malownicze budynki o zróżnicowanej bryle architektonicznej urozmaiconej przez zastosowanie licznych wykuszy, okien dachowych, loggii, galerii i balkonów. Najczęściej przykryte są dachami wielospadowymi bądź naczółkowymi o dużych, często przełamanych połaciach. Elewacje pozbawione dekoracji historycznych posiadają liczne otwory okienne o różnorodnych formach z podziałem szczeblinowym i okiennicami, a szczyty często oblicowane są fachwerkiem bądź odeskowane.

Skip to content