logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Mechanicznych

ul. Zgorzelecka 1

W miejscu tym znajdowała się Brama Dolna, zwana również Celną, prowadząca do miasta od strony Zgorzelca. Bramę zdobiły figury św. Jana Nepomucena i św. Józefa, które po jej zburzeniu przeniesiono na teren kościoła Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja. Do niedawna reliktem po obiekcie była olbrzymia kula z piaskowca stanowiąca niegdyś element dekoracyjny bramy. W 1868 r. podczas zagospodarowywania promenady wyburzono także magazyny soli położone po północnej i południowej stronie bramy. Według przekazów kronikarskich na miejscu południowego magazynu znajdował się jeden z najstarszych bolesławieckich kościołów, pw. NMP, którego budowę w roku 1196 przypisuje się księciu Bolesławowi Wysokiemu. Dziś w miejscu tym znajduje się sala gimnastyczna wzniesiona w 1879 r. jako pierwszy tego typu obiekt w mieście.

Skip to content