logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Mechanicznych

ul. Zgorzelecka 1

W miejscu tym znajdowała się Brama Dolna, zwana również Celną, prowadząca do miasta od strony Zgorzelca. Bramę zdobiły figury św. Jana Nepomucena i św. Józefa, które po jej zburzeniu przeniesiono na teren kościoła Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja. Do niedawna reliktem po obiekcie była olbrzymia kula z piaskowca stanowiąca niegdyś element dekoracyjny bramy. W 1868 r. podczas zagospodarowywania promenady wyburzono także magazyny soli położone po północnej i południowej stronie bramy. Według przekazów kronikarskich na miejscu południowego magazynu znajdował się jeden z najstarszych bolesławieckich kościołów, pw. NMP, którego budowę w roku 1196 przypisuje się księciu Bolesławowi Wysokiemu. Dziś w miejscu tym znajduje się sala gimnastyczna wzniesiona w 1879 r. jako pierwszy tego typu obiekt w mieście.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content