logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Ratusz

Rynek 41

Pierwszy, drewniany budynek ratusza powstał na bolesławieckim Rynku prawdopodobnie w II ćwierci XIV w. Na jego miejscu w 1432 r. wzniesiono nową, murowaną budowlę. Od tego czasu obiekt był wielokrotnie przebudowywany. Najstarsza zachowana obecnie część ratusza to trakt północny z wieżą datowany na koniec XV w. i wiązany ze strzechą sasko-łużycką. Niektórzy badacze przypisują autorstwo tych elementów wybitnemu zgorzeleckiemu architektowi Wendelowi Roskopfowi, który dokonał poważnej przebudowy ratusza w latach 1525–1535. Z tego czasu pochodzą dwie reprezentacyjne sale na parterze mieszczące obecnie Pałac Ślubów). Z II połowy XVI w. pochodzą odkryte w 1966 r. fragmenty geometrycznego sgraffita, obecnie zrekonstruowane. W latach 1776–1781 budynek ratusza zyskał nową, barokową formę i dekorację elewacji. Od strony północnej i zachodniej dobudowano do niego kamienne schody, podwyższono również wieżę, otaczając ją w górnej części galerią. Ostatnia większa przebudowa ratusza, prowadzona przez radcę miejskiego Wilhelma Döricha, miała miejsce w latach 1891-1893. Usunięto wówczas otaczające budowlę kramy kupieckie, a w odsłonięte w ten sposób elewacje – wschodnią i południową – wmurowano renesansowe portale przeniesione z rynkowych kamienic.

Elewacje

Na szczególną uwagę zasługuje portal elewacji południowej stanowiący wejście do Pałacu Ślubów, będący prawdziwym majstersztykiem rzeźbiarskim – obok zróżnicowanego zespołu ornamentów (floralnego, arabeski, masek, herm, maszkaronów i boniowania) pojawił się tu także motyw głów wojowników, a w górnej części umieszczono herb fundatora – burmistrza Paula Hanewalda.
Sąsiedni portal z motywami roślinnymi, kiściami owoców i tzw. dekoracją jubilerską pierwotnie stanowił oprawę wejścia do apteki. W kluczu portalu widnieje data 1672 i inicjały IHMV. Nie zachował się zdobiący go niegdyś wizerunek lwa.
Na elewacji południowej warto także zwrócić uwagę na herb miasta z XVIII w. z łacińską sentencją: „Alarum illarum degent secura sub umbra curia, iura, salus, gensque, Bolesla tua!” (Pod dającym ochronę cieniem skrzydeł ich rządów, sądów i prawa, twoi bezpieczni bolesławianie) i zegar słoneczny z 1893 r. wykonany przez miejscowego mistrza Richarda Munzky’ego.
Od zachodu do budynku ratusza przylegają barokowe schody z 1781 r. autorstwa mistrza Böhma.
Po północnej stronie ratusza znajduje się portal zdobiony motywem główek anielskich i ornamentem roślinnym, przeniesiony z kamienicy nr 38. Elewację zdobią też napisy: „Deo et Reipubl. S. MDCXXIIX” (Bogu i Rzeczpospolitej w roku 1628), „Modeste Accedendum. Modeste Recedendum” (rozważnie przychodzić, rozważnie odchodzić). Uważny obserwator dostrzeże także datę MDXXV (1525) związaną z początkiem przebudowy z czasów W. Roskopfa.
Na elewacji wschodniej w roku 1913 umieszczono płaskorzeźbę wykonaną przez bolesławiecką rzeźbiarkę Jenny von Bary-Doussin. Scena ukazuje wydarzenie z roku 1807, z czasów wojen napoleońskich, kiedy to mieszkanka miasta Rosalia von Bonin pomogła w pojmaniu francuskiego generała Bruna oraz przejęciu kasy wojskowej w wysokości 70 tys. talarów. Poniżej znajduje się wodotrysk zwany źródłem pani Bonin, będący częścią miejskiej sieci wodociągowej.

Wnętrza

W przyziemiu ratusza, gdzie dawniej znajdowała się restauracja Piwnica Ratuszowa (Ratskeller), obecnie mieści się Pałac Ślubów. Wnętrza kryją kilka mniejszych pomieszczeń połączonych szeregiem przejść. Najciekawsze z nich to niewielka sala wykonana według projektu W. Roskopfa ze wspaniałym sklepieniem cyrklowym o charakterystycznym układzie żeber w formie gwiazd. To dekoracyjne rozwiązanie przejął Roskopf od swego mistrza, słynnego Benedykta Rejta, który podobne rozwiązanie zastosował w królewskiej Sali Władysławowskiej na Hradczanach w Pradze. Warta uwagi jest też dawna sala posiedzeń magistratu dekorowana malowidłami wykonanymi w l. 70. XX w. przez miejscowego plastyka Mieczysława Żołądzia. Wśród nich są m.in. panorama Bolesławca powstała w oparciu o rysunek F.B. Wernera z poł. XVIII w. i portrety słynnych osób związanych z miastem – Martina Opitza, Wendela Roskopfa i Antoniego Toscano.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content