logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Pogodynka

ul. B. Kubika

W pobliżu stawu w 1882 r. umieszczono jedną z pierwszych na Dolnym Śląsku pogodynek. Piaskowcowa budowla mieściła meteorologiczne urządzenia pomiarowe.

Skip to content