logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Obelisk przy pl. Wolności

Pomnik wykonany z głazu piaskowcowego postawiono w 1995 r. w 50. rocznicę przybycia pierwszego transportu Polaków z Kresów Wschodnich do Bolesławca. W 1996 r. umieszczono na nim tablicę upamiętniającą 50. rocznicę przyjazdu Polaków z Jugosławii, w 2004 r. – przybycie repatriantów z Francji, a w 2013 r. – 68. rocznicę przyjazdu zesłańców z Syberii.

Skip to content