logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej

Kościół został wymieniony po raz pierwszy w roku 1270 w związku z przekazaniem ówczesnej kaplicy przez księcia Konrada I szpitalowi św. Ducha. Obecna budowla w części prezbiterialnej pochodzi z XIII w., natomiast nawa główna i część wieżowa zostały wzniesione w XIV–XVI w. Szczególnie interesujący jest zespół nagrobków rodziny Raussendorfów oraz znajdujący się wewnątrz główny ołtarz przedstawiający Matkę Bożą Różańcową i św. Dominika. Ołtarz ten i część wyposażenia zostały przeniesione w roku 1810 z dawnego klasztoru Dominikanów.

Kościół zlokalizowany jest przy. ul. Ceramicznej 1.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content