logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej

Kościół został wymieniony po raz pierwszy w roku 1270 w związku z przekazaniem ówczesnej kaplicy przez księcia Konrada I szpitalowi św. Ducha. Obecna budowla w części prezbiterialnej pochodzi z XIII w., natomiast nawa główna i część wieżowa zostały wzniesione w XIV–XVI w. Szczególnie interesujący jest zespół nagrobków rodziny Raussendorfów oraz znajdujący się wewnątrz główny ołtarz przedstawiający Matkę Bożą Różańcową i św. Dominika. Ołtarz ten i część wyposażenia zostały przeniesione w roku 1810 z dawnego klasztoru Dominikanów.

Kościół zlokalizowany jest przy. ul. Ceramicznej 1.

Skip to content