logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Kamienica

ul. Zacisze 1

Dom, w którym mieszkali znani kronikarze miasta – Fryderyk Holstein i Remigiusz od św. Hiacynta. Obecny, barokowy budynek pochodzi z połowy XVIII w. i prawdopodobnie został wzniesiony przez warsztat G. Zahna. Mieścił się tu wówczas przytułek dla chorych i ubogich.

Skip to content