logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Fortyfikacje miejskie​

Planty

Po raz pierwszy w źródłach pisanych informacja o istnieniu murów obronnych pojawia się w roku 1316, choć prawdopodobnie istniały one już wcześniej. Obecny, zachowany częściowo kształt fortyfikacje miejskie otrzymały w latach 1479–1480; był to podwójny pierścień murów z basztami na planie prostokątnym i półcylindrycznym oraz system fos i stawów. Miasto posiadało trzy bramy: od wschodu – Górną, od zachodu – Dolną i od południa – Mikołajską. W czasach wojen napoleońskich mury zostały w znacznym stopniu zniszczone, a kilkanaście lat później, w roku 1841 podjęto decyzję o przekształceniu terenów pofortecznych w promenadę – malowniczą aleję spacerową z szeregiem reprezentacyjnych budowli.

Skip to content