logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dawny Królewski Sierociniec – zespół budynków

ul. Bankowa 6

Królewski Sierociniec założony w 1754 r. przez Gottfrieda Zahna był znanym i cenionym na całym Śląsku ośrodkiem oświatowym i wychowawczym. Od 1767 r. działała na terenie sierocińca drukarnia, a od 1774 r. wydawano tu pierwsze bolesławieckie czasopismo „Bunzlauische Monathschrift zum Nutzen und Vergnügen” („Miesięcznik Bolesławiecki dla Pożytku i Przyjemności”). Obecny kompleks składa się z kilku budynków wzniesionych w II połowie XVIII i na początku XIX w. Do kompleksu należał też obecny gmach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Medycznych wzniesiony w latach 1914–1917 według projektu Clingesteina.

W dniu 23 marca 1813 r., w tydzień po przystąpieniu przez Prusy do wojny z Francją w należącej do Królewskiego Sierocińca najstarszej bolesławieckiej drukarni wydano odezwy pruskiego generała G.L. von Blüchera „Do Saksończyków” i „Do mojego wojska” nawołujące do walki z wojskami napoleońskimi.

Zespół budynków zlokalizowany jest przy ul. Bankowej 6.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content