logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dawny Królewski Sierociniec – zespół budynków

ul. Bankowa 6

Królewski Sierociniec założony w 1754 r. przez Gottfrieda Zahna był znanym i cenionym na całym Śląsku ośrodkiem oświatowym i wychowawczym. Od 1767 r. działała na terenie sierocińca drukarnia, a od 1774 r. wydawano tu pierwsze bolesławieckie czasopismo „Bunzlauische Monathschrift zum Nutzen und Vergnügen” („Miesięcznik Bolesławiecki dla Pożytku i Przyjemności”). Obecny kompleks składa się z kilku budynków wzniesionych w II połowie XVIII i na początku XIX w. Do kompleksu należał też obecny gmach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Medycznych wzniesiony w latach 1914–1917 według projektu Clingesteina.

W dniu 23 marca 1813 r., w tydzień po przystąpieniu przez Prusy do wojny z Francją w należącej do Królewskiego Sierocińca najstarszej bolesławieckiej drukarni wydano odezwy pruskiego generała G.L. von Blüchera „Do Saksończyków” i „Do mojego wojska” nawołujące do walki z wojskami napoleońskimi.

Zespół budynków zlokalizowany jest przy ul. Bankowej 6.

Skip to content