logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dawne liceum żeńskie (obecnie Zespół Szkół Zakonu Pijarów)

ul. Bankowa 10

Okazały gmach szkoły dla dziewcząt wzniesiono w 1912 r. według projektu architekta miejskiego Ernsta Balzera. Dekoracyjnie ukształtowaną fasadę zdobi ciekawy detal architektoniczny nawiązujący do secesji i neobaroku. Na szczególną uwagę zasługuje portal zwieńczony herbem miasta, flankowany pełnoplastycznymi przedstawieniami dzieci.

Skip to content