logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dawna Miejska i Powiatowa Kasa Oszczędności (obecnie siedziba Santander Bank Polska)

ul. Bankowa 12

Obiekt powstał w 1936 r. Jego fasadę ozdobiono płaskorzeźbami z motywami symbolizującymi pracowitość (m.in. wizerunki pszczół) i wizerunkami przedstawicieli różnych zawodów (m.in. rolnika i garncarza). Przestronne wnętrze obiektu wypełnione taflami szklanymi należało ówcześnie do najnowocześniejszych w Bolesławcu.

Skip to content