logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dawna loża masońska (obecnie Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej)

ul. M. Brody 17

Jednym z najznaczniejszych budynków wzniesionych w II poł. XIX wieku na terenie południowej, eleganckiej dzielnicy miasta był gmach loży masońskiej. Bolesławiecka loża masońska „Pod Złotym Łańcuchem” została założona w roku 1849 przez 15 członków, którzy wywodzili się z elit gospodarczych i kulturalnych miasta. W kolejnych latach liczba masonów rosła, co spowodowało konieczność wzniesienia nowej, reprezentacyjnej siedziby. Imponujący gmach przy ul. M. Brody zaprojektowany przez E. Hotopa wybudował C. Till w 1885 r. Loża jest przykładem budowli w stylu północnego renesansu, z kontrastowo zestawionymi płaszczyznami elewacji z czerwonej cegły i bogatego detalu architektonicznego wykonanego z jasnego kamienia. Pierwotnie budynek loży zwieńczony był balustradą i nakryty płaskim dachem. Obecny stromy dach powstał w wyniku przebudowy najprawdopodobniej w latach 30. XX w.
W marcu 1933 r. działalność lóż masońskich uznano na terenie Niemiec za nielegalną i bolesławiecka loża została zlikwidowana, a w gmachu urządzono siedzibę młodzieżowej organizacji nazistowskiej.

Skip to content