logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dawna loża masońska (obecnie Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 im. Marii Konopnickiej)

ul. M. Brody 17

Jednym z najznaczniejszych budynków wzniesionych w II poł. XIX wieku na terenie południowej, eleganckiej dzielnicy miasta był gmach loży masońskiej. Bolesławiecka loża masońska „Pod Złotym Łańcuchem” została założona w roku 1849 przez 15 członków, którzy wywodzili się z elit gospodarczych i kulturalnych miasta. W kolejnych latach liczba masonów rosła, co spowodowało konieczność wzniesienia nowej, reprezentacyjnej siedziby. Imponujący gmach przy ul. M. Brody zaprojektowany przez E. Hotopa wybudował C. Till w 1885 r. Loża jest przykładem budowli w stylu północnego renesansu, z kontrastowo zestawionymi płaszczyznami elewacji z czerwonej cegły i bogatego detalu architektonicznego wykonanego z jasnego kamienia. Pierwotnie budynek loży zwieńczony był balustradą i nakryty płaskim dachem. Obecny stromy dach powstał w wyniku przebudowy najprawdopodobniej w latach 30. XX w.
W marcu 1933 r. działalność lóż masońskich uznano na terenie Niemiec za nielegalną i bolesławiecka loża została zlikwidowana, a w gmachu urządzono siedzibę młodzieżowej organizacji nazistowskiej.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content