logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dawna ewangelicka szkoła dla chłopców – obecnie Szkoła Podstawowa nr 4

ul. M. Brody 12

Wzniesiona w 1898 r. potężna budowla nawiązująca do architektury koszarowej została entuzjastycznie przyjęta przez mieszkańców miasta. Podziw wzbudzała zarówno architektura należąca do tzw. stylu arkadowego, jak również nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania techniczne. Na potrzeby szkoły wzniesiono w 1902 r. drugą, po budynku przy ul. Zgorzeleckiej, salę gimnastyczną przy ul. Bielskiej.

Skip to content