logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Dawna „dzielnica południowa” (kwartały ulic: Komuny Paryskiej, Wybickiego, Opitza, M. Brody)

W latach 70 XIX w. w południowej części miasta zaczęła powstawać reprezentacyjna dzielnica willowa porównywana do berlińskiego Westendu. Przecinające się pod kątem prostym ulice tworzyły przejrzysty układ szachownicowy. Wydzielone działki miały wielkość kilkunastu arów, a na każdej z nich oprócz domu przewidziano również sporych rozmiarów ogród. O prestiżu dzielnicy świadczy fakt, iż projekty budowlane domów sporządzali m.in. R. Schiller, A. Gansel i Zschetzschingk. Ostatecznie powstały tu należące do bogatych mieszczan wille o różnorodnych formach – klasycystycznych, neorenesansowych z detalem włoskim i francuskim oraz w stylu szwajcarskim. W tej eleganckiej dzielnicy powstawały również obiekty użyteczności publicznej.

Skip to content