logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”

ul. F. Chopina 17

Budynek w stylu secesji wzniesiono ok. 1914 r. Przeniesiono tu kinematograf „Metropol”, który wcześniej funkcjonował w jednej z kamienic przy Rynku. Na uwagę zasługuje bogata dekoracja fasady nawiązująca do funkcji budynku. Obecnie tradycje kina są tu kontynuowane, w głównej sali CIK „Orzeł” odbywają się projekcje filmowe, koncerty i warsztaty.

Skip to content