logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Budynek parafialny

ul. Kościelna 3

Budynek w stylu klasycystycznym o oszczędnej dekoracji powstał zapewne na początku XIX w. Kroniki wspominają o istnieniu w tym miejscu wcześniejszych budowli pełniących funkcję domu parafialnego (począwszy od 1521 r.) i o ozdobnym barokowym ogrodzie przykościelnym.

Skip to content