logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Budynek parafialny (pierwsza bolesławiecka szkoła)

ul. Kościelna 1-2

Obecny budynek został wybudowany w latach 1828–1829. Już w średniowieczu działała tu pierwsza w Bolesławcu szkoła – przekazy kronikarskie wymieniają datę 1392, ale najprawdopodobniej istniała ona jeszcze wcześniej. Uczono w niej gramatyki, retoryki i dialektyki (Trivium) oraz geometrii, arytmetyki, astronomii i muzyki (Quadrivium). Na przełomie XVI i XVII w. kształciło się w niej szereg wybitnych postaci świata kultury i nauki, w tym twórcy pierwszej śląskiej szkoły poetyckiej – Martin Opitz, Andreas Tscherning, Christoph Colerus i Andreas Scultetus – a także biskup wrocławski Martin Gerstmann, astronom Christoph Neubarth, znany w całej Europie grafik David Tscherning oraz prawnik i historyk Ephraim Ignaz Naso von Löwenfels. Słynną bolesławiecką szkołę porównywano nawet do siedziby Apolla – Olimpu.

Skip to content