logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Budynek parafialny (pierwsza bolesławiecka szkoła)

ul. Kościelna 1-2

Obecny budynek został wybudowany w latach 1828–1829. Już w średniowieczu działała tu pierwsza w Bolesławcu szkoła – przekazy kronikarskie wymieniają datę 1392, ale najprawdopodobniej istniała ona jeszcze wcześniej. Uczono w niej gramatyki, retoryki i dialektyki (Trivium) oraz geometrii, arytmetyki, astronomii i muzyki (Quadrivium). Na przełomie XVI i XVII w. kształciło się w niej szereg wybitnych postaci świata kultury i nauki, w tym twórcy pierwszej śląskiej szkoły poetyckiej – Martin Opitz, Andreas Tscherning, Christoph Colerus i Andreas Scultetus – a także biskup wrocławski Martin Gerstmann, astronom Christoph Neubarth, znany w całej Europie grafik David Tscherning oraz prawnik i historyk Ephraim Ignaz Naso von Löwenfels. Słynną bolesławiecką szkołę porównywano nawet do siedziby Apolla – Olimpu.

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content