logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Brama Prachowskiego

Brama Prachowskiego z 1724 r. zamykająca niegdyś w efektowny sposób perspektywę uliczki łączącej Rynek z placem Kościelnym, usytuowana na przykościelnym placu po stronie południowej. Na bramie współcześnie umieszczono wizerunek muszli – symbol Szlaku św. Jakuba.

Skip to content