logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Mieczysław Kozłowski. Z zachwytu nad światem

Mieczysław Kozłowski. Z zachwytu nad światem

Do połowy sierpnia 2016 r. w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przy ul. Kutuzowa 14 można oglądać prace zmarłego w 2015 r., znanego bolesławieckiego artysty – Mieczysława Kozłowskiego. Zaprezentowano ok. 60 prac wykonanych różnymi technikami.

Na wystawie pokazane są zarówno wielkoformatowe obrazy olejne, pastele, jak i niewielkich rozmiarów akwarele oraz kafle ceramiczne. Wśród tematów poruszanych przez artystę były przede wszystkim pejzaże, w tym weduty z widokami bolesławieckich ulic, zabytków i zaułków. Dużą grupę stanowią krajobrazy wykonywane w różnych porach roku. Twórczość Mieczysława Kozłowskiego inspirowana była doznaniami płynącymi z otaczającego świata, z natury. Czytelną kompozycję podkreślał bogatą kolorystyką. Mieczysław Kozłowski tworzył również sceny rodzajowe i portrety. Wśród uwiecznionych przez Niego osób byli członkowie rodziny, przyjaciele, osoby bliskie, odgrywające ważną rolę w Jego życiu.

Komisarzem wystawy jest Janina Bany-Kozłowska. Ekspozycji towarzyszy katalog, w którym zaprezentowano wybrane prace artysty i wspomnienia: Marii Adydan, Romana Czeskiego, Jana Domaradzkiego, Elwiry i Kazimierza Gołębiowskich, Krystyny Juszkiewicz, Lesława Kasprzyckiego, Janusza Moniatowicza, Bogusławy i Stanisława Napiórkowskich, Haliny i Wiktora Sędzińskich, Jany Trawniczek oraz dyrektora i pracowników Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Prace prezentowane na wystawie oraz w publikacji użyczyli ze swoich zbiorów: Krystyna i Krzysztof Gallasowie, Danuta i Adolf Grycowie, Małgorzata i Patryk Grycowie, Regina i Jan Haniszewscy, Małgorzata i Jerzy Klementowiczowie, Wioleta i Daniel Obleszczukowie, Elżbieta i Jan Ośkowie, Maria i Jan Leon Stasiakowie, Irena i Karol Stasikowie, Krystyna i Stanisław Szypulscy, Anna i Sławomir Tubajowie oraz Rodzina Artysty.

Serdecznie zapraszamy!

Mieczysław Kozłowski. Z zachwytu nad światem

Mieczysław Kozłowski (28.12.1949 – 4.11.2015 r.) był absolwentem PWSSP we Wrocławiu, od 1974 r. mieszkał w Bolesławcu. Początkowo związany z Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury, od 1975 r. pełnił funkcję plastyka powiatowego. W latach 1981–1989 był projektantem w Zakładach Ceramicznych „Bolesławiec”. Uprawiał malarstwo sztalugowe, grafikę artystyczną i użytkową, zajmował się również tworzeniem i projektowaniem wyrobów ceramicznych. Autor malowideł architektonicznych w centrum Bolesławca, projektował dekoracje oraz scenografie, zajmował się oprawą plastyczną uroczystości miejskich i organizacją wystaw. Fotografował, interesował się również grafiką komputerową. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych prezentowanych w muzeach oraz galeriach prywatnych w kraju i za granicą. Prace malarskie i graficzne Mieczysława Kozłowskiego znajdują się w zbiorach kolekcjonerów w Polsce, Niemczech, Austrii, Belgii, USA.

Skip to content