logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Z bolesławieckiej gliny

Prezentacja współczesnych zakładów ceramicznych działających na terenie Ziemi Bolesławieckiej

Previous slide
Next slide

W ramach tegorocznego Bolesławieckiego Święta Ceramiki otworzyliśmy kolejną wystawę przedstawiającą osiągnięcia lokalnego rzemiosła ceramicznego. Stanowi ona kontynuację ekspozycji zorganizowanej w sierpniu 2016 r., która w kolejnych latach prezentowana była na terenie Włoch: w Vietri-sul-Mare, Rzymie, Ankonie i Faenzie.

Na wystawie pokazujemy najciekawsze formy i dekoracje powstałe w 30 firmach, przy czym więcej miejsca poświęciliśmy dwóm największym producentom, którzy niedawno obchodzili jubileusze działalności: Zakładom Ceramicznym „BOLESŁAWIEC” (75-lecie) i „Ceramice Artystycznej” Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego (70-lecie).

Wernisaż zgromadził przedstawicieli przemysłu ceramicznego oraz licznie przybyłych miłośników bolesławieckiej kamionki. Gości powitała Anna Bober-Tubaj (dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), a następnie głos zabrali Piotr Roman (prezydent Miasta Bolesławiec) oraz przedstawiciele firm ceramicznych: Helena Smoleńska (prezes „Ceramiki Artystycznej” Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego), Wiesław Ogrodnik (prezes Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC”), Paweł Zwierz (współwłaściciel „Manufaktury w Bolesławcu”) oraz Jarosław Rutyna (starszy Bolesławieckiego Bractwa Ceramicznego, właściciel „WR Ceramika”). Goście wernisażu otrzymali katalogi prezentujące zakłady uczestniczące w wystawie.

Tegoroczna wystawa powstała we współpracy z Gminą Miejską Bolesławiec i Stowarzyszeniem Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to pierwsza prezentacja przygotowana w ramach projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”, w którym partnerami są Gmina Miejska Bolesławiec, norweskie Telemark Museum i Europejski Szlak Ceramiki. Jednym z elementów projektu jest odnowienie zabytkowego pałacu Pücklera przy ul. Zgorzeleckiej 28-29 i jego adaptacja na nową siedzibę Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Wystawę można zwiedzać bezpłatnie do połowy października 2021 r.

Wystawcy

Skip to content