logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Z bolesławieckiej gliny

Prezentacja współczesnych zakładów ceramicznych działających na terenie Ziemi Bolesławieckiej

Previous slide
Next slide

W ramach tegorocznego Bolesławieckiego Święta Ceramiki otworzyliśmy kolejną wystawę przedstawiającą osiągnięcia lokalnego rzemiosła ceramicznego. Stanowi ona kontynuację ekspozycji zorganizowanej w sierpniu 2016 r., która w kolejnych latach prezentowana była na terenie Włoch: w Vietri-sul-Mare, Rzymie, Ankonie i Faenzie.

Na wystawie pokazujemy najciekawsze formy i dekoracje powstałe w 30 firmach, przy czym więcej miejsca poświęciliśmy dwóm największym producentom, którzy niedawno obchodzili jubileusze działalności: Zakładom Ceramicznym „BOLESŁAWIEC” (75-lecie) i „Ceramice Artystycznej” Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego (70-lecie).

Wernisaż zgromadził przedstawicieli przemysłu ceramicznego oraz licznie przybyłych miłośników bolesławieckiej kamionki. Gości powitała Anna Bober-Tubaj (dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), a następnie głos zabrali Piotr Roman (prezydent Miasta Bolesławiec) oraz przedstawiciele firm ceramicznych: Helena Smoleńska (prezes „Ceramiki Artystycznej” Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego), Wiesław Ogrodnik (prezes Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC”), Paweł Zwierz (współwłaściciel „Manufaktury w Bolesławcu”) oraz Jarosław Rutyna (starszy Bolesławieckiego Bractwa Ceramicznego, właściciel „WR Ceramika”). Goście wernisażu otrzymali katalogi prezentujące zakłady uczestniczące w wystawie.

Tegoroczna wystawa powstała we współpracy z Gminą Miejską Bolesławiec i Stowarzyszeniem Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to pierwsza prezentacja przygotowana w ramach projektu „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”, w którym partnerami są Gmina Miejska Bolesławiec, norweskie Telemark Museum i Europejski Szlak Ceramiki. Jednym z elementów projektu jest odnowienie zabytkowego pałacu Pücklera przy ul. Zgorzeleckiej 28-29 i jego adaptacja na nową siedzibę Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Wystawę można zwiedzać bezpłatnie do połowy października 2021 r.

Wystawcy

Godziny otwarcia
w dni świąteczne
w maju 2024 r.

1 maja (środa)
Święto Pracy

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

3 maja (piątek)
Święto Konstytucji 3 maja

Muzeum Ceramiki

11.00-17.00

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

10.00-16.00

19 maja (niedziela)
Zielone Świątki

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

30 maja (czwartek)
Boże Ciało

Muzeum Ceramiki

nieczynne

Centrum Dawnych Technik Garncarskich

nieczynne

Punkt Informacji Turystycznej

nieczynne

Skip to content