logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Wikingowie. Truso – legenda Bałtyku

Truso

17 listopada 2017 r. w Dziale Historii Miasta bolesławieckiego muzeum odbył się wernisaż interaktywnej wystawy poświęconej badaniom prowadzonym na terenie wikińskiego emporium – Truso, które jest niewątpliwie jednym z najciekawszych stanowisk archeologicznych w Europie.

Do 1981 r., zlokalizowana w rejonie ujścia Wisły osada handlowo-rzemieślnicza, znana była tylko z nazwy zanotowanej przez anglosaskiego podróżnika Wulfstana, który ok. 890 r. wyruszył w rejs – z duńskiego portu Hedeby do Truso. Ziemia skrywała skarby przez niemal 1100 lat. Poszukiwaniami owianego legendą emporium zajął się dr. Marek Jagodziński – pracownik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. W ciągu ponad 30 lat badań z terenu emporium, które w szczytowym okresie rozwoju (poł. IX w. – schyłek X w.) zajmowało obszar ok. 20 ha, pozyskano kilkadziesiąt tysięcy zabytków, wykonanych z: bursztynu, rogu, kości, metali, szkła, ceramiki oraz kamienia. Niestety, nie zachowały się przedmioty z materiałów organicznych, takich jak drewno, skóra czy tkaniny. Na wystawie zaprezentowano, w specjalnie zaprojektowanych gablotach, ponad 160 eksponatów: srebrną, szklaną i bursztynową biżuterię, kościane grzebienie i łyżwy, metalowe elementy uzbrojenia oraz wagi szalkowe, odważniki, monety srebrne i siekańce – świadczące dobitnie o ważnej roli handlowej Truso. Nie zabrakło również stanowisk multimedialnych oraz elementów interaktywnych, w postaci modelu mitycznego nordyckiego świata, stanowisk z grą planszową Hnefatafl oraz runami.

Wernisaż zgromadził wielu miłośników historii i archeologii, którzy obejrzeli prezentację podsumowującą kilkadziesiąt lat badań archeologicznych prowadzonych na terenie Truso, przedstawioną przez Urszulę Sieńkowską – pracownika Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Na wernisażu obecni byli: Kornel Filipowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Bolesławiec, Karol Stasik – Starosta Bolesławiecki oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w przygotowanie wystawy: Małgorzata Zysnarska z Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu oraz członkowie Drużyny Wojów Serbo-Łużyckich BIEŁOBOH.

Wystawa będzie prezentowana w Dziale Historii Miasta do końca stycznia 2018r. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie!

Wikingowie. Truso – legenda Bałtyku
Skip to content