logo projektu interreg cz_pl
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   bilety  |  kontakt | PL | CZ | EN

Wielkie formaty

Wystawa Stowarzyszenia Fotograficznego “Camera”

Wielkie formaty

Wystawa Stowarzyszenia Fotograficznego „Camera” – „Wielkie formaty”, której wernisaż odbył się podczas „Nocy Muzeów” (19.05.2018 r.), prezentuje prace, autorstwa 28 członków Stowarzyszenia, wykonane podczas plenerów fotograficznych zorganizowanych w 2017 r.

Na ekspozycji swoje prace prezentują: Joanna Bruździńska, Dagmara Brzezicka, Paweł Brzezicki, Jarosław Cembrowicz, Iwona Champlewska, Anna Dudek, Bożena Gałan, Magdalena Gałkiewicz, Stanisław Graczyk, Krzysztof Jędrzejczyk, Agnieszka Karczmarz, Paweł Kijewski, Rafał Klimek, Magdalena Konieczna, Roman Kowalski, Piotr Koza, Piotr Kukla, Krzysztof Łukasiewicz, Grzegorz Matoryn, Katarzyna Matoryn, Jerzy Paluszczyszyn, Krzysztof Pankowski, Andrzej Pękała, Urszula Popielarz, Mariusz Ryż, Piotr Sadowski, Grzegorz Sidorowicz oraz Bartosz Witaszczyk.

Wystawie tej towarzyszyła wystawa fotografii Katarzyny Biegasiewicz-Mularczyk, będąca efektem wyjazdów autorki do Azji Południowo-Wschodniej.

Skip to content